Spotkanie informacyjne „Algieria jako rynek perspektywiczny dla polskich przedsiebiorców. Szanse i wyzwania”

Spotkanie informacyjne „Algieria jako rynek perspektywiczny dla polskich przedsiebiorców. Szanse i wyzwania”

28 maja 2014 r. w sandomierskim ratuszu odbyło się spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców, zorganizowane przez Świętokrzyskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, funkcjonujące w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego. Rozmawiano na temat rynku algierskiego, jako szansie rozwoju eksportu dla świętokrzyskich przedsiębiorców. W spotkaniu uczestniczyli: Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, radni Sejmiku – Wojciech Borzęcki i Tomasz Ramus oraz Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UM.

 

Celem spotkania było przekazanie przedsiębiorcom z regionu świętokrzyskiego informacji o możliwościach biznesowych w Algierii, m.in.  rozwoju polskiego eksportu oraz inwestycji.
W wydarzeniu uczestniczył Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, który otworzył spotkanie, zachęcając  obecnych do wysłuchania przygotowanych prelekcji i spojrzenia na rynek algierski jako rynek perspektywiczny z punktu widzenia przedsiębiorcy.

Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego, przedstawił cele
i założenia projektu „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów” POIG, na lata 2007-2013, w ramach którego zorganizowane zostało spotkanie.
Następnie przedstawiciele Izby Celnej omówili prawno – podatkowe aspekty wymiany handlowej z Algierią, a Prezes Gospodarczej Izby Polsko-Algierskiej Pan Ali Regad opowiedział o praktycznych aspektach handlu z tym krajem. Spotkanie było także okazją do dyskusji pomiędzy uczestnikami i prelegentami na temat specyfiki kraju, jego gospodarczych atutów i możliwościach, jakie on daje.

Obecnie Algieria importuje z Polski przede wszystkim żywność, taką jak mleko w proszku, słodycze,
a także jabłka, które sprowadzane są między innymi z Sandomierszczyzny. Dla sadowników z tego regionu, Algieria to obiecujący rynek zbytu.