Odznaka

Przedłużony termin naboru wniosków o nadanie Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego

Kancelaria Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach informuje, że Przewodniczący Sejmiku Arkadiusz Bąk podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków o nadanie Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego. Wnioski można składać do 29 marca 2018 r. w Kancelarii Ogólnej, pok. nr 13, parter, bud. C2, Urząd Marszałkowski, al. IX Wieków Kielc 3 lub przesłać w terminie do 31 marca 2018 r. na adres: Kancelaria Ogólna Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

Na kopercie powinien znaleźć się dopisek: Odznaka Honorowa Województwa Świętokrzyskiego. Konieczne jest również dostarczenie wniosku w wersji elektronicznej na adres:  annsto@sejmik.kielce.pl (w terminie jw.).

Uchwała Nr XXXII/586/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także sposobu noszenia, wraz ze wzorami odpowiednich dokumentów, znajduje się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego: bip.sejmik.kielce.pl

w menu przedmiotowym w kategorii ODZNAKA HONOROWA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, w zakładce pod nazwą: V edycja Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego – 2018 r.

Szczegółowych informacji udziela: Kancelaria Sejmiku Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce tel. 41 342-11-00 lub 41 342-19-44