Przewodniczący Sejmiku spotkał się z młodzieżowymi radnymi

Przewodniczący Sejmiku spotkał się z młodzieżowymi radnymi

Planów dotyczących kolejnych sesji, inicjatyw i uchwał podejmowanych przez Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego oraz prac nad Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ dotyczyło spotkanie młodzieżowych radnych z przewodniczącym Sejmiku Województwa, Andrzejem Prusiem.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego reprezentowali: Julia Pająk – przewodnicząca, Julia Dziuba – wiceprzewodnicząca, Jakub Szostek – przewodniczący komisji promocji oraz radna Katarzyna Wojdan.
Najbliższe posiedzenie tego gremium zaplanowane jest na październik, najprawdopodobniej odbędzie się w Ostrowcu Świętokrzyskim. Podczas sesji mają zostać m.in. ustalone szczegóły realizacji edukacyjnych spotkań rekonstrukcji historycznej „Świętokrzyska Akademia Historii”. Inicjatywa mająca na celu popularyzację wiedzy o epokach minionych, a także rozbudzenie ciekawości młodych ludzi historią, adresowane będzie do uczniów szkół każdego szczebla.
– Do gmin regionu świętokrzyskiego chcemy skierować list, w którym zachęcać będziemy do tworzenia na ich terenie młodzieżowych rad. Z pewnością będzie to doskonała forma aktywizacji społecznej młodych ludzi i włączenia ich w sprawy ważne dla regionu – powiedziała Julia Pająk, przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku.
Podczas spotkania mówiono również o udziale młodzieżowych radnych w pracach nad rozwojem województwa.
– Przystępujemy do tworzenia bardzo ważnego dokumentu, jakim jest Strategia Województwa Świętokrzyskiego. Głos młodzieży, wasze pomysły na rozwój naszego regionu, wskazanie istotnych dla was obszarów, są dla nas niezwykle ważne – mówił przewodniczący Sejmiku, Andrzej Pruś.
W tym celu zostanie opracowana specjalna ankieta, za pośrednictwem której młodzi ludzie będą mogli się wypowiedzieć na tematy związane z przyszłością województwa świętokrzyskiego.
Podczas spotkania Ewelina Ledwójcik z Oddziału Promocji i Współpracy z Zagranicą Gabinetu Marszałka w Urzędzie Marszałkowskim poinformowała o realizowanym przez województwo świętokrzyskie międzynarodowym projekcie #R043 RDI2CluB dotyczącym biogospodarki (www.rdi2club.umws.pl) . Zachęcała do współpracy w edukowaniu i promowaniu wśród młodzieży postaw proekologicznych.
Przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś poinformował, iż w Kielcach, na terenie Politechniki Świętokrzyskiej od 13 do 15 września, odbędzie się 5. edycja międzynarodowych zawodów robotów marsjańskich European Rover Challenge. Z bliska, na specjalnie przygotowanym torze marsjańskim będzie można obserwować zmagania łazików. Zachęcał również do podróży „marsobusem”, który od wczoraj jeździ ulicami Kielc.

Galeria zdjęć