Akt notarialny w sprawie zamiany działek podpisany

Akt notarialny w sprawie zamiany działek podpisany

Ważny krok w kierunku budowy w Kielcach Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar, nowej siedziby Narodowego Funduszu Zdrowia oraz  Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Akt notarialny w sprawie zamiany nieruchomości położonych przy ul. Bęczkowskiej oraz ul. Generała Mariana Langiewicza i Wojska Polskiego w Kielcach podpisali dziś wicemarszałek Renata Janik, członek Zarządu Województwa Marek Bogusławski oraz prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Miasta Kielce w lipcu br. w wyniku zamiany działek Gmina Kielce uzyskała prawo własności nieruchomości przy ul. gen. M. Langiewicza oraz Wojska Polskiego, która zostanie w przyszłości przekazana na rzecz NFZ z przeznaczeniem pod budowę nowej siedziby Oddziału Świętokrzyskiego w zamian za nieruchomość, stanowiącą własność NFZ, położoną przy ul. Wrzosowej, z przeznaczeniem pod budowę GUM. Natomiast województwo świętokrzyskie uzyskało prawo własności nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Bęczkowskiej, która zostanie przeznaczona dla Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach.