Koronawirus

Przydatne informacje dotyczące odbioru i zagospodarowywania odpadów w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2

Jak przypominają pracownicy Ministerstwa Klimatu, z dniem 13 marca 2020 r. została uruchomiona infolinia na wypadek wystąpienia trudności w dostępie do usług w zakresie odbioru i zagospodarowywania odpadów, w związku z występowaniem na terenie kraju zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19.

Dostępne są numery telefonów infolinii: (022) 36 92 817, (022) 36 92 692 oraz 797 876 619.

Na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu znajdują się informacje o postępowaniu z odpadami komunalnymi wytwarzanymi przez osoby pozostające w kwarantannie domowej:

https://www.gov.pl/web/klimat/komunikat-ws-odpadow-z-kwarantanny

https://www.gov.pl/web/klimat/komunikat-ws-odpadow-wytwarzanych-przez-osoby-z-potwierdzonym-wirusem-sars-cov-2-lub-chorych-na-covid-19

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 – do pobrania:

Wytyczne_dotyczące_postępowania_z_odpadami_w_czasie_występowania_zakażeń_koronawirusem_SARS-CoV-2-2

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – do pobrania:

Tekst ustawy