Grupa młodych dzieci trzyma się za ręce. Kolorowy plakat konferencji

Psychospołeczne konsekwencje pandemii COVID-19 i możliwe rozwiązania – konferencja

Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach 28 października 2021 r. organizuje konferencję pt. ,,Psychospołeczne konsekwencje pandemii COVID-19 i możliwe rozwiązania”. Konferencja skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz pedagogów szkolnych zatrudnionych w szkołach województwa świętokrzyskiego.

Tematyka poruszana w ramach konferencji dotyczyć będzie niepokojącego wzrostu zapadalności na zaburzenia psychiczne wśród dzieci i młodzieży, w tym: poczucia osamotnienia, obniżenia nastroju czy myśli samobójczych. W chwili obecnej, po powrocie do placówek edukacyjnych bardzo ważnym problemem jest również odbudowanie ważnych w edukacji relacji społecznych – głównie więzi rówieśniczych oraz relacji nauczyciel – uczeń.

Konferencja prowadzona będzie w formie stacjonarnej oraz on-line w dniu 28 października 2021 r. w godzinach od 11:00 do 14:00 w  Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach przy ulicy ks. Piotra Ściegiennego 2.

Do spotkania prowadzonego w formie on-line mogą Państwo dołączyć korzystając z adresu:
https://sejmik-kielce.webex.com/meet/281021COV