Budynek Collegium Medicum

Więcej unijnego wsparcia dla Collegium Medicum

O ponad 1 mln zł unijnego dofinansowania wzrosła wartość projektu MEDPAT realizowanego przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Taką decyzję podjął obradujący w środę, 27 października Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Nowoczesny budynek o powierzchni 3,5 tys. m kw., dodatkowe pracownie wyposażone w najnowszy sprzęt oraz infrastrukturę naukowo-badawczą – te wszystkie działania, współfinansowane z funduszy europejskich, mają służyć rozwojowi jednego z najmłodszych wydziałów UJK – Collegium Medicum. Projekt „MEDPAT – Doposażenie zakładów naukowych – badania z zakresu ochrony zdrowia” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 z Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R. Obradujący w środę, 27 października Zarząd Województwa podjął decyzję o zwiększeniu wartości jego dofinansowania do 35,6 mln zł, czyli o 1,2 mln zł.

– Kwota ta zostanie przeznaczona na zakup aparatury badawczej, której ceny – na skutek zawirowań rynkowych związanych z pandemią koronawirusa – w ostatnim czasie znacznie wzrosły – mówi Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego. Podkreśla on, że projekt MEDPAT służy rozwojowi kieleckiego uniwersytetu, podnoszeniu jakości jego oferty edukacyjnej, a co za tym idzie – tworzeniu warunków do realizacji w naszym regionie przedsięwzięć innowacyjnych.

MEDPAT ukierunkowany jest na rozbudowie infrastruktury naukowo-badawczej, w szczególności zaś technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w procesie diagnozowania, leczenia i rehabilitacji chorych. Dzięki projektowi możliwe będzie również zwiększenie komercyjnego wykorzystania infrastruktury do badań naukowych z zakresu patologii, terapii radiacyjnej, posturologii i analizy ruchu.