“Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”

Finał wojewódzki XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” odbędzie się 17 czerwca w Parku Etnograficznym w Tokarni. Przedsięwzięcie promuje tradycyjne produkty oraz udowadnia jak bogata, różnorodna oraz oryginalna siła drzemie w polskiej wsi. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 maja br.

Organizatorem centralnym Konkursu, odbywającego się pod Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałków Województw, jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego wspólnie ze Związkiem Województw RP. Partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi finałów konkursu w regionach są urzędy marszałkowskie i wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego.

Prezentowane w  Konkursie regionalne produkty żywnościowe (tj. surowce lub wyroby przeznaczone do bezpośredniego spożycia lub sporządzenia potraw),  powinny być związane z określonym obszarem geograficznym, charakteryzować się szczególnymi cechami wynikającymi ze specyfiki regionu z którego pochodzą. Wymogiem jest również, aby wywodziły się z tradycji i kultywowanych w danym rejonie zwyczajów, znane były od dawna w okolicy i wytwarzane na małą skalę, tradycyjnymi metodami w gospodarstwach, przez lokalnych rzemieślników i przetwórców.

Konkurs odbędzie się w 4 kategoriach:
  – Produkty pochodzenia zwierzęcego.
  – Produkty pochodzenia roślinnego.
  – Napoje regionalne.
  – Inne produkty regionalne.

Warunkiem udziału w konkursie jest spełnienie wymogów regulaminowych oraz przesłanie do 25 maja br. wypełnionej karty zgłoszenia na adres:
ŚODR Modliszewice
ul. Piotrkowska 30
26-200 Końskie
z dopiskiem „Konkurs NKD 2012”
lub do Powiatowych Zespołów Doradczych ŚODR.

Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia