Rada dla Muzeum Wsi Kieleckiej

Zarząd Województwa przyjął uchwałę w sprawie powołania nowej Rady Muzeum przy Muzeum Wsi Kieleckiej.

Zarząd Województwa przyjął uchwałę w sprawie powołania nowej Rady Muzeum przy Muzeum Wsi Kieleckiej.

Zadaniem rady jest wspieranie i nadzorowanie działalności muzeum, zwłaszcza zatwierdzanie planów działalności merytorycznej i planów finansowych. Ponieważ 4-letnia kadencja poprzedniej rady już wygasła, Zarząd powołał nową, w której skład weszło 11 osób, w tym dwoje radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego (jako organu założycielskiego muzeum): Józef Żurek – wiceprzewodniczący sejmiku oraz radna Agnieszka Szlęk. W skład rady powoływane są osoby wskazane m.in. przez organizatora instytucji, stowarzyszenia naukowe i twórcze, dyrektora muzeum oraz fundacje i instytucje wspierające działalność muzeum.