Pieniądze na rewitalizację miast

Od 1 października można będzie składać wnioski na dofinansowanie kolejnych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W ramach konkursów dzielone będą fundusze przeznaczone na promocję gospodarczą i turystyczną regionu, rewitalizację małych miast oraz wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu.

 Od 1 października można będzie składać wnioski na dofinansowanie kolejnych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W ramach konkursów dzielone będą fundusze przeznaczone na promocję gospodarczą i turystyczną regionu, rewitalizację małych miast oraz wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu.

Podczas dzisiejszego posiedzenia Zarząd Województwa Świętokrzyskiego obradujący pod przewodnictwem marszałka Adama Jarubasa, przyjął regulaminy kolejnych konkursów ogłaszanych w ramach RPO. W ramach naboru wniosków na działanie „Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu” (konkurs adresowany do samorządów: kieleckiego oraz miast powiatowych) do podziału jest 57,8 mln zł, natomiast w ramach działania „Rewitalizacja małych miast” jest to kwota 65,7 mln złotych. Wnioskodawcami w tym ostatnim działaniu mogą być pozostałe samorządy. W obu przypadkach samorządy mogą się ubiegać maksymalnie o 60 procent dofinansowania z funduszy unijnych w ramach RPO. Konkurs na działania związane z promocją gospodarczą i turystyczną regionu ogłaszany jest już po raz drugi. Tym razem do rozdysponowania jest kwota 31,6 mln, ubiegać się można o 80 procent dofinansowania. W obu konkursach wnioski będą przyjmowane do końca października.