Tablice na 100-lecie Muzeum Narodowego

 10 tablic promujących jubileusz 100-lecia Muzeum Narodowego w Kielcach zawisło na kieleckim deptaku. Przedstawiają one fotografie m.in Pałacu Biskupów Krakowskich, ogrodu włoskiego, pałacowych wnętrz oraz Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego.

10 tablic promujących jubileusz 100-lecia Muzeum Narodowego w Kielcach zawisło na kieleckim deptaku. Przedstawiają one fotografie m.in Pałacu Biskupów Krakowskich, ogrodu włoskiego, pałacowych wnętrz oraz Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego.
Na ulicy Sienkiewicza w Kielcach, jubileuszowe tablice będą wisiały do 14 października, później będą prezentowane w różnych miejscach w regionie.