Radni o placówkach zdrowia

Radni o placówkach zdrowia

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie za I półrocze 2013r. oraz utworzenia przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego jednostki budżetowej pn. „Świętokrzyskie Centrum Cateringowo-Serwisowe” były głównymi tematami Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku. W posiedzeniu uczestniczył wicemarszałek Grzegorz Świercz.

Jak wynika z informacji dotyczącej kondycji szpitali podległych Samorządowi Województwa świętokrzyskiego ich sytuacja jest niepokojąca. Podczas posiedzenia radni zastanawiali się jak można rozwiązać problemy finansowe, z jakimi borykają się świętokrzyskie lecznice, jaką najlepiej wybrać politykę prowadzenia tych placówek, by ograniczyć i tak już złą kondycję finansową szpitali.  Z ośmiu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dwa z nich posiadają wynik finansowy dodatni są to: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego oraz Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach.

Radni Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku dyskutowali również nad kwestią utworzenia przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego jednostki budżetowej pn. „Świętokrzyskie Centrum Cateringowo-Serwisowe”. Placówka ta miałby zapewniać utrzymanie czystości oraz przygotowywać posiłki dla pacjentów, którym podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie. Jednak jak podkreślił wicemarszałek Grzegorz Świercz utworzenie takiej jednostki jest niezgodne z ustawową o samorządzie województwa.