Radni obradowali na VI sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Radni obradowali na VI sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

W Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach radni Sejmiku spotkali się na VI sesji. Podczas obrad zdecydowali się wesprzeć za pomocą stypendiów Polaków ze Wschodu chcących studiować w Świętokrzyskiem i określili zadania Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2015r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Sesja miała wyjątkowy wymiar, ponieważ po raz pierwszy w historii była transmitowana na żywo w Internecie przez ITV Sejmik.

Pierwszym punktem sesji było przedstawienie opracowania SVS Statycznego Vademecum Samorządowego, którego dokonała Agnieszka Piotrowska – Piątek, dyrektor Urzędu Statystycznego w Kielcach.

– Jest to opracowanie, które jest dedykowane przede wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego i zawiera dane bardzo przydatne dla ich władz. Są to m.in. statystyki dotyczące demografii danego regionu czy finansów publicznych. Jednostki mogą porównywać swoje wskaźniki ze wskaźnikami innych jednostek – powiedziała Agnieszka Piotrowska – Piątek, która zachęcała jednocześnie obecnych na sesji przedstawicieli samorządu terytorialnego do korzystania z SVS.

Następnie radni jednogłośnie wyrazili zgodę na nabycie przez Województwo Świętokrzyskie w drodze darowizny dwóch działek położonych w gminach Morawica i Pińczów oraz w drodze sprzedaży dwóch działek znajdujących się w gminach Końskie i Wiślica. Projekty przedstawiła Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Radni przyjęli raport z działań podejmowanych w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 w 2014 roku, który zaprezentował członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Kazimierz Kotowski.

– To tematyka bardzo ważna, w konsultacjach wzięło udział wiele stron – służby, inspekcje, jednostki samorządu terytorialnego, straże. Mamy ich uwagi, spostrzeżenia, które posłużą temu, by kolejne opracowania dały nam jeszcze więcej informacji – powiedział Kazimierz Kotowski.

Omawiana była również kwestia zasady udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów Polakom i osobom pochodzenia polskiego mieszkającym na Wschodzie, które chciałyby studiować w naszym województwie.

– Ta uchwała ułatwi naukę osobom, które zdecydują się podjąć studia w naszym regionie. Z danych statystycznych wiemy, że na świętokrzyskich uczelniach jest kilkanaście takich osób, dlatego przyjęcie tej uchwały należy uznać za zasadne – mówiła przedstawiając projekt uchwały Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa.

Istotnym punktem było również rozpatrzenie projektu uchwał w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2015r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

– Samorząd Województwa otrzymał na organizację celów kwotę 6 133 890 złotych w ramach Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kwota ta zostanie przeznaczona na 3 podstawowe zadania: Działalność Zakładów Aktywności Zawodowej, prace budowlane oraz na kursy i szkolenia – mówił Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Piotr Żołądek.

Radni przyjęli również raport z realizacji Świętokrzyskiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2012- 2017 za 2013 rok oraz wyznaczyli przedstawicieli Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zostały nimi radne Beata Napierała i Bogusława Wypych.