Przewodnczący Sejmiku Andrzej Pruś Oraz Pracownicy Kancelarii Sejmiku Podczas Sesji Sejmiku

Radni Sejmiku uchwalili budżet województwa na 2021 rok

Dochody na poziomie 565.843.552 zł, wydatki w wysokości 679.373.744 zł, przy deficycie w kwocie 113.530.192 zł – to najważniejsze dane, charakteryzujące budżet województwa świętokrzyskiego na nadchodzący 2021 rok. Radni województwa uchwalili go podczas ostatniej w tym roku sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, która odbyła się w trybie zdalnym, ze względu na sytuację epidemiczną, w poniedziałek 28 grudnia 2020 roku.

Przyszłoroczny budżet województwa będzie nieco skromniejszy od finansów regionu w 2020 roku. Założone wydatki nie znajdują w całości pokrycia w dochodach planowanych do uzyskania w 2021 roku. Sfinansowanie deficytu budżetu w wysokości 113.530.192 zł zaplanowano m.in. z pożyczki długoterminowej zaciąganej na rynku zagranicznym, kredytu długoterminowego zaciąganego na rynku krajowym,  przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, planowanych wpływów z podatków, dotacji na realizację programów i zadań.

-Przyszłoroczny budżet jest bardzo ostrożny – tłumaczy marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. – Spodziewamy się, że w 2021 roku region świętokrzyski, podobnie jak i inne województwa, będzie musiał poradzić sobie z wynikającym z obecnej epidemii koronawirusa, kryzysem ekonomicznym. Nie wiemy też, jak ukształtują się dochody w roku kolejnym. Zależy nam na utrzymaniu niskiego zadłużenia województwa. Będą więc pojawiać się wydatki niezbędne, m.in.  związane z transportem i łącznością, kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego, ochroną zdrowia i pomocą społeczną, a także edukacją – dodał marszałek. – Tworząc uchwałę budżetową kierowaliśmy się dobrem mieszkańców regionu, ich potrzebami.

-Przyjęcie budżetu województwa na 2021 rok, po wielu dyskusjach radnych, pokazuje to, w jakiej formie i kondycji są obecnie finanse publiczne – wyjaśnia przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś. – Jesteśmy na progu nowej perspektywy finansowej i płatności, które przepływają przez nas budżet, wyznaczają pewne trendy i obszary, które będą wymagać dofinansowania. Zachowujemy tempo inwestycyjne, które w dobie “covidowej” i “pocovidowej” będzie pokazywać kierunki rozwoju województwa świętokrzyskiego.

Radni wojewódzcy podczas XXVII sesji Sejmiku bieżącej kadencji przegłosowali także uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2041. Zatwierdzili też zmiany w tegorocznym budżecie oraz określili wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Podczas sesji radni przegłosowali uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach “Telefonu zaufania dla osób w kryzysie”. Udzielili również pomocy finansowej powiatowi skarżyskiemu na współfinansowanie działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej.

Galeria zdjęć