Radni sejmiku za podtrzymaniem uchwały sprzeciwiającej się ideologii LGBT

Radni sejmiku za podtrzymaniem uchwały sprzeciwiającej się ideologii LGBT

W poniedziałek, 26 sierpnia, w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej odbyła się XII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni debatowali nad skargą na uchwałę Sejmiku, dotyczącą sprzeciwu wobec ideologii LGBT. Zajęli się także petycją związaną z wprowadzeniem Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach.

– Głównym punktem obrad była dyskusja nad uchwałą związaną ze skargą, która wpłynęła do nas 1 sierpnia. Dotyczyła ona podjętej 19 czerwca br. uchwały Sejmiku, sprzeciwiającej się wprowadzaniu ideologii LGBT do wspólnot samorządowych. Kolejnym punktem obrad była petycja związana z uruchomieniem w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach nowego rozwiązania wynikającego z ustawy antykorupcyjnej – tłumaczy przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś.

 

 

 

Pierwsza uchwała, związana ze skargą na uchwałę sejmiku, została przegłosowana przy 15 głosach za i 6 przeciw. Radni przegłosowali także 24 głosami, przy jednym wstrzymującym się, skierowanie do organu właściwego – czyli do marszałka – petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach.

Kolejna sesja Sejmiku odbędzie się 23 września w Wojewódzkim Domu Kultury. W tematach obrad znajdą się m.in. zmiany w tegorocznej uchwale budżetowej oraz prace nad nowym Statutem Województwa Świętokrzyskiego.

Lokalizacja