Razem Tworzymy Ekoświętokrzyskie Spotkanie W Wiślicy (8)

Razem tworzyMY EKOświętokrzyskie – spotkania w Wiślicy i Skalbmierzu

Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach w ramach „Kampanii edukacji ekologicznej z zakresu ochrony powietrza, odpadów i przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego” organizuje cykl spotkań i warsztatów pod hasłem „Razem tworzyMY EKOświętokrzyskie” dla Kół Gospodyń Wiejskich i Klubów Seniora, mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Dziś spotkanie odbyło się w Wiślicy, gdzie do proekologicznego stylu życia zachęcał wicemarszałek Marek Bogusławski. Wicemarszałek będzie uczestniczył również w planowym dziś spotkaniu w Skalbmierzu.

– Wpisując się w zapotrzebowanie jakie nakreśla Unia Europejska, będziemy w pozytywny sposób odpowiadali na jej wymogi. Dzisiejsze spotkanie, podczas którego głos zabiorą prelegenci, fachowcy w swoich dziedzinach sprawi, że w sposób czynny włączycie się Państwo w ten nurt kształtowania naszego dobrostanu w zakresie klimatu i naszego naturalnego otoczenia – mówił wicemarszałek Marek Bogusławski.

Spotkania „Razem tworzyMY EKOświętokrzyskie” mają na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa świętokrzyskiego, aktywizację społeczeństwa do działań na rzecz ochrony środowiska oraz kształtowanie postaw proekologicznych wśród społeczeństwa jeśli chodzi o racjonalne gospodarowanie odpadami, ochronę powierzchni ziemi i atmosfery, ochronę różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów oraz ochronę i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi.

Elżbieta Kwiecień–Ząbek, zastępca dyrektora Departamentu Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego omówiła tematykę ochrony środowiska w polityce Unii Europejskiej. Dyskutowano także o problematyce związaną ze szkodliwością azbestu a także o pożądanych postawach konsumenckich.

Przedstawiciel firmy EKORUM wygłosił prelekcję na temat właściwego postępowania z odpadami, oszczędzania wody i ochrony powietrza oraz poprowadził warsztaty, podczas których przekazane zostały informacje z tworzenia ekologicznych środków czystości.