Obrady Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej (4)

Regionalna Komisja Egzaminacyjna dla Pracowników Socjalnych podsumowała działalność

Wicemarszałek Renata Janik uczestniczyła w pierwszym w bieżącym roku zebraniu Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej dla Pracowników Socjalnych ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych (RKE). Spotkanie poświęcone było podsumowaniu działań tego gremium w roku ubiegłym oraz planów na 2019 rok.

– Witam serdecznie na pierwszym w nowym roku posiedzeniu. Chciałabym gorąco podziękować za dotychczasową pracę i zaangażowanie, a jednocześnie wyrazić nadzieję na dalszą, owocną współpracę – powiedziała wicemarszałek Renata Janik, która w dalszej części zapoznała się z obowiązkami, wcześniej realizowanymi przez Komisję zadaniami oraz celami na 2019 rok.

O szczegółach pracy Komisji opowiedział przewodniczący Andrzej Smulczyński. – W ubiegłym roku przeprowadziliśmy egzaminy dla 200 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z czterech województw: świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz lubelskiego, którzy skorzystali z bezpłatnego projektu pn. „Profesjonalny pracownik socjalny”, realizowanego przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Busku-Zdroju. Nie było to szczególnie trudne wyzwanie dla ludzi, którzy, często przepracowali w zawodzie ponad 20 lat, są praktykami i specjalistami. Dokument ten jest swoistym potwierdzeniem tego bogatego doświadczenia i docenieniem tych wysokich kwalifikacji. Szkoda tylko, że uzyskanie I stopnia specjalizacji nie wiąże się z gratyfikacją finansową osób, które na co dzień wykonują tę szlachetną, misyjną pracę – zaznaczył przewodniczący Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej. Jak dodał, plan pracy na bieżący rok uzależniony jest od zainteresowania pracowników socjalnych podjęciem kursów kończących się egzaminem na I stopień specjalizacji zawodowej. – Liczę, że zainteresowanie zdobyciem takiego dyplomu będzie równie wysokie jak w roku ubiegłym – nadmienił Andrzej Smulczyński.

Funkcjonująca przy marszałku województwa świętokrzyskiego, Regionalna Komisja Egzaminacyjna, zajmuje się m.in.: przeprowadzaniem postępowania w zakresie nadawania stopni specjalizacji zawodowej oraz egzaminem dla pracowników socjalnych, ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej, nadawaniem I stopnia specjalizacji zawodowej, prowadzeniem rejestru wydanych dyplomów, opracowywaniem informacji, opinii i wniosków dotyczących I stopnia specjalizacji zawodowej dla Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. W skład świętokrzyskiej Komisji, powołanej na lata 2018-2022, wchodzą: Andrzej Smulczyński – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, przewodniczący Komisji, Barbara Jakacka-Green – dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pełniąca funkcję zastępcy przewodniczącego i sekretarza oraz: dr Andrzej Kościołek – socjolog z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Mariusz Łuszczyński – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie i Małgorzata Sarnecka, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielinach (członkowie Komisji).

 

Galeria zdjęć