znak Regionalne Forum Informatyki Logo

Regionalne Forum Informatyki 2018

8 maja w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej odbędzie się Regionalne Forum Informatyki. To cykliczne spotkania organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz instytucje i firmy działające w obszarze informatyzacji. Początek o godzinie 9.


Spotkania te mają na celu popularyzowanie rozwiązań informatycznych, określenie kierunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie świętokrzyskim, rozwój specjalistycznych narzędzi informatycznych i infrastruktury w urzędach i instytucjach. Mają także wymiar edukacyjny w zakresie zmieniających się regulacji w obszarze informatyzacji. Dla informatyków Forum stanowi swoistą platformę wymiany doświadczeń oraz element podnoszący ich wiedzę, na przykład w kwestii cyberbezpieczeństwa czy też unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych tzw. RODO. Spotkania te służą także integracji lokalnego środowiska informatyków zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego i innych instytucjach.

W ramach unijnej perspektywy na lata 2014-2020 aktualnie realizowany jest projekt partnerski pod nazwą „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” zwany w skrócie „InPlaMed WŚ”. Liderem Projektu jest Województwo Świętokrzyskie, a partnerami 20 podmiotów leczniczych powiatowych i wojewódzkich. Projekt „InPlaMed WŚ” jest odpowiedzią na potrzeby podmiotów medycznych, wynikające z ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, z perspektywy przejścia placówek na ewidencję elektroniczną – czyli wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM), zgodnie m.in. z zaleceniami oraz standardami Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ). Temu tematowi szerzej zostanie poświęcona najbliższa konferencja prasowa z udziałem Partnerów i CSIOZ organizowana w Kielcach 9 maja o godzinie 12 w Świętokrzyskim Centrum Onkologii.
Szczegółowe informacje dotyczące Regionalnego Forum Informatyki można uzyskać w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego pod numerami telefonów: 41 306 70 30, 306 70 11.