Renata Janik, Bożena Korus, Katarzyna Kubicka, Agnieszka Kubicka, Oraz Trzy Inne Osoby

REGIONALNE TARGI PRACY W Starachowicach / РЕГІОНАЛЬНИЙ ЯРМАРОК ВАКАНСІЙ В СТАРАХОВІЦАХ

Atrakcyjne oferty pracy, szkoleń zawodowych i bezpłatne warsztaty z zakresu metod poszukiwania pracy dostępne były na Regionalnych Targach Pracy ,,POLSKA-UKRAINA”, które do godziny 15.00 odbywały się dziś w budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 w Starachowicach przy ulicy Szkolnej. Wydarzenie było odpowiedzią na potrzeby cudzoziemców, szczególnie uchodźców z Ukrainy oraz polskich pracodawców, zainteresowanych ich zatrudnieniem. Ciekawe propozycje na targach pracy znaleźli również mieszkańcy miasta i powiatu starachowickiego na których czekało kilkaset ofert zatrudnienia i aktywizacji zawodowej. Wydarzenie zorganizował Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Uczestniczyli w nim m.in. wicemarszałek Renata Janik, posłanka na Sejm Agata Wojtyszek, starosta starachowicki Piotr Ambroszczyk, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Katarzyna Kubicka, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Elżbieta Korus, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Aleksandra Marcinkowska oraz wicedyrektor WUP Agnieszka Kubicka. 

– Dzisiejsze targi pracy zorganizowaliśmy w ramach realizacji projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Starachowicach. To wydarzenie dedykowane było przede wszystkim uchodźcom zza wschodniej granicy, ale oczywiście targi były otwarte i mogli z nich skorzystać wszyscy mieszkańcy powiatu starachowickiego – mówi wicemarszałek Renata Janik. – Było dużo różnego rodzaju propozycji w ramach których pracodawcy oferowali miejsca pracy, staże oraz doradztwo zawodowe. Na targach było można także poszerzyć wiedzę jak zdobyć zatrudnienie czyli wszystko to, co jest potrzebne aby efektywnie odnaleźć się na rynku pracy – dodaje Renata Janik.

Od momentu zbrojnej agresji rosyjskiej na Ukrainę, w świętokrzyskich urzędach pracy zarejestrowało się 1.939 obywateli Ukrainy, z czego blisko 89% stanowiły kobiety. W tym samym czasie, do urzędów w naszym regionie wpłynęło 10.437 zawiadomień od pracodawców o powierzeniu pracy Ukraińcom.

W strefie doradczej starachowickich targów pracy można było skorzystać z bezpłatnych, profesjonalnych porad doradców zawodowych i psychologów. Zostały zorganizowane również stoiska informacyjne na temat uzyskania pomocy finansowej, rzeczowej oferowanej przez różne podmioty i instytucje. Nie zabrakło także strefy zabaw dla dzieci.

вівторок, 4 квітня 2023

РЕГІОНАЛЬНИЙ ЯРМАРОК ВАКАНСІЙ В СТАРАХОВІЦАХ

Привабливі пропозиції роботи, професійне навчання та безкоштовні майстер-класи з методів пошуку роботи можна було отримати на Регіональному Ярмарку Вакансій «ПОЛЬЩА-УКРАЇНА», який тривав сьогодні до 15.00 у будівлі Комплексу професійно-технічних училищ № 3 у Стараховіцах, на вулиці Школьній. Захід став відповіддю на потреби іноземців, особливо біженців з України, та польських роботодавців, зацікавлених у їх працевлаштуванні. Цікаві пропозиції на ярмарку вакансій знайшли також мешканці міста Стараховіце та району, на яких чекало кілька сотень пропозицій працевлаштування та професійної активізації. Захід організовано Воєводським Урядом Праці в Кельце. У ньому, серед інших, взяли участь віце-маршалек Рената Янік, посол на Сейм РП Агата Войтишек, стараховицький староста Пьотр Амброщик, директор Департаменту Реалізації Європейського Соціального Фонду Катажина Кубіцька, директор Регіонального Осередку Соціальної Політики Ельжбета Корусь, директор Воєводського Уряду Праці Александра Марцінковська та віце-директор ВУП Агнєшка Кубіцька. 

– Сьогоднішній ярмарок вакансій було організовано в рамах реалізації проекту «Свєнтокшиське для України» у партнерстві зі Староством Повятовим у Стараховіцах. Цей захід був присвячений передусім біженцям із-за східного кордону, але звісно ​​ярмарок був відкритим і ним могли скористатися всі жителі Стараховицького повіту, – каже віце-маршалек Рената Янік.  – Було багато різноманітних пропозицій, за якими роботодавці пропонували роботу, стажування та консультації з питань кар’єри. На ярмарку також можна було розширити знання про те, як отримати роботу, тобто все, що потрібно, щоб ефективно знайти себе на ринку праці, – додає Рената Янік.

Від моменту російської збройної агресії на Україну, в свєнтокшиських урядах праці зареєструвалося 1 939 громадян України, з них близько 89% становлять жінки. Водночас до урядів в нашому регіоні надійшло 10 437 повідомлень від роботодавців про довірення роботи українцям.

У консультаційній зоні Стараховицького ярмарку вакансій можна було отримати безкоштовні професійні консультації кар’єрних радників і психологів. Також були організовані інформаційні стенди щодо отримання фінансової та матеріальної допомоги від різних суб’єктів та установ. Також для дітей була доступна ігрова зона.

Logotypy funduszy europejskich, Unii Europejskiej, Flaga Polski, Herb Województwa świętokrzyskiego