Regionalny Ośrodkek EFS

Działają w naszym województwie już dwa Regionalne Ośrodki EFS: w Kielcach oraz w Ostrowcu Świętokrzyskim. Niedawno uruchomiony RO EFS w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzony jest przez Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu i obejmuje swoim zasięgiem powiaty: buski, kazimierski, opatowski, ostrowiecki, sandomierski i staszowski.

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu od listopada 2008 r.  prowadzi Regionalny Ośrodek EFS w Ostrowcu Św. który mieści się przy ul Sandomierskiej 26 A, pok. 17 (w Centrum Biurowo-Konferencyjnym ARL).   

Obejmuje on zasięgiem powiaty: buski, kazimierski, opatowski, ostrowiecki, sandomierski i staszowski.

Zadaniem Regionalny Ośrodek EFS w Ostrowcu Św. jest:

  • zwiększenie gotowości i umiejętności organizacji pozarządowych, szkół i placówek oświatowych, samorządów lokalnych do udziału w procesie wdrażania EFS
  • aktywne promowanie wiedzy związanej z EFS oraz zachęcanie lokalnych organizacji i instytucji do aplikowania o środki

RO EFS zachęca do korzystania z usług informacyjnych, doradczych i szkoleniowych świadczonych przez personel Ośrodka.

Więcej informacji na temat działalności Regionalnego Ośrodka EFS znajdą Państwo na stronie internetowej:
www.ostrowiecswietokrzyski.roefs.pl