Zostań “Krewniakiem Świętego Mikołaja”

„Krewniacy Mikołaja” to kolejna z akcji organizowanych przez Klub Honorowych Dawców Krwi działający w Urzędzie Marszałkowskim. 4 grudnia w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach nasze Koleżanki i Koledzy będą honorowo oddawać krew. Ten drogocenny dla życia dar otrzymają mali pacjenci przebywający na oddziałach szpitalnych naszego regionu.

„Krewniacy Mikołaja” to kolejna z akcji organizowanych przez Klub Honorowych Dawców Krwi działający w Urzędzie Marszałkowskim. 4 grudnia w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach nasze Koleżanki i Koledzy będą honorowo oddawać krew. Ten drogocenny dla życia dar otrzymają mali pacjenci przebywający na oddziałach szpitalnych naszego regionu.

– Tradycją stało się już, że w dniach, które są świętem dla naszych pociech – takich jak Dzień Dziecka czy Mikołaj – obdarowujemy najbardziej potrzebujące dzieci bezcennym i niezastąpionym lekiem, którego nie da się wytworzyć syntetycznie. Efektem naszej akcji jest nie tylko zebrana krew, ale również ciągłe podnoszenie świadomości wśród potencjalnych dawców – mówi Leszek Wnętrzak, pracownik Urzędu Marszałkowskiego, jednocześnie koordynator akcji.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego otrzymał również certyfikat potwierdzający uczestnictwo w ogólnopolskim programie integracji środowisk lokalnych wokół idei Honorowego Krwiodawstwa.

Pamiętajmy, nie każdy może oddać krew, ale każdy może jej potrzebować…