Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji W Czarnieckiej Górze Izba Przyjęć

Rehabilitacja z dofinansowaniem w lecznicy w Czarnieckiej Górze

Usługi rehabilitacyjne na najwyższym poziomie – a wszystko to dzięki unijnemu dofinansowaniu projektu, który realizować będzie lecznica w Czarnieckiej Górze. 735 tys. zł – taka jest wartość dofinansowania ze środków unijnych projektu realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. Umowa  w tej sprawie została właśnie podpisana.


– To kolejna umowa z placówką, która prowadzi rehabilitację i która dzięki unijnemu wsparciu będzie mogła świadczyć usługi rehabilitacyjne na jak najwyższym poziomie – mówi marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Dodaje on, że nie bez znaczenia jest również to, że realizacja projektu przyczyni się do skrócenia czasu oczekiwania na świadczenia zdrowotne. Placówka w Czarnieckiej Górze otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna. Ogólna wartość projektu to 2 mln 176 tys. zł.

Projekt „Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizację robót budowlanych” zakłada doposażenie placówki w sprzęt medyczny oraz wykonanie prac remontowych (w tym m.in.: malowanie, montaż klimatyzacji, modernizacja łazienek), dzięki którym zostaną wygospodarowane dodatkowe pomieszczenia przeznaczone na świadczenia usług rehabilitacji ogólnej w zakresie chorób układu kostno-mięśniowego.