Z pomocą chorym

Zarówno medycy, jak i chorzy zainfekowani koronawirusem proszą wszystkich ozdrowieńców o oddawanie osocza, które jest wykorzystywane w leczeniu ciężkich przypadków osób zakażonych SARS-CoV-2. Osocze oddać można w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

Lekarze apelują do ozdrowieńców – osób, które przechorowały infekcję COVID-19, lub u których wykryto przeciwciała, o oddawanie osocza. Substancja ta jest wykorzystywana w procesie leczenia pacjentów zakażonych koronawirusem, z ciężkim przebiegiem choroby. Chętni do oddania osocza muszą być w wieku od 18. do 60. roku życia. Mogą oddać osocze, jeśli od ostatniego badania w kierunku koronawirusa, które dało wynik ujemny, minęło 14 dni i w przeszłości nie otrzymali transfuzji krwi lub jej składników. Osocze oddać można w stacji krwiodawstwa.

Darmowy transport do Centrum Krwiodawstwa dla osób gotowych oddać osocze organizuje samorząd gminy Strawczyn. Więcej informacji – na stronie internetowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.