Świętokrzyski Przegląd Teatrów Wiejskich Grafika

Świętokrzyski Przegląd Teatrów Wiejskich – zgłoszenia

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach i Starostwo Powiatowe w Kielcach zapraszają grupy folklorystyczne i obrzędowe, których programy oparte są na ludowych obrzędach naszego regionu oraz zajęciach gospodarskich, do udziału w Świętokrzyskim Przeglądzie Teatrów Wiejskich. Zgłoszenia na konkurs można nadsyłać do 7 grudnia 2020 roku.

Przegląd odbędzie się 13 grudnia 2020 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Jego celem jest ocalenie od zapomnienia tradycji kultury chłopskiej, dokumentacja tradycji ludowych naszego regionu i upowszechnianie dorobku zespołów folklorystycznych. Zadaniem zespołów jest zaprezentowanie na scenie widowisk opartych na zwyczajach, obyczajach, obrzędach i zajęciach gospodarskich, charakterystycznych dla regionu.

Zgłoszenia na konkurs można nadsyłać do 7 grudnia 2020 r. na adres:

  • Dział Dziedzictwa Kulturowego, Wojewódzki Dom Kultury, ul. Ściegiennego 2, 25–033 Kielce
  •  drogą e-mailową na adres: wdk@wdk-kielce.pl ew. faksem na numer: 41 36 18 381.

Dokumenty do pobrania:

Więcej informacji można uzyskać, dzwoniąc do Działu Dziedzictwa Kulturowego WDK pod numery tel.: 41 36 55 134 lub 41 36 55 136.