Dcim100mediadji 0015.jpg

Rewitalizacja gmin. Dla mieszkańców i rozwoju

Kolejne świętokrzyskie gminy – Pierzchnica i Ruda Maleniecka zyskają nowy blask dzięki wsparciu środków unijnych w ramach działań rewitalizacyjnych. Podpisano dwie umowy na realizację projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich.

Rewitalizacja Pierzchnicy

Dzięki wsparciu z funduszy unijnych gmina Pierzchnica będzie realizować projekt „Inwestujemy w przyszłość – rewitalizacja Pierzchnicy”, którego całkowita wartość wynosi 5 mln 346 tys. zł, zaś dofinansowanie – 3 mln 591 tys. zł.

W ramach projektu zaplanowano zagospodarowanie przestrzeni przy zabytkowych „piwniczkach” na Górze Piwnicznej oraz ich odnowienie, wybudowany zostanie także plac zabaw. Jednym z elementów rewitalizacji jest również kompleksowa termomodernizacja Ośrodka Zdrowia oraz budynku szkoły, którego część pomieszczeń zostanie zaadaptowana na Gminny Ośrodek Kultury. Przewidziano również poprawę funkcjonalności rynku, modernizację kanalizacji przy ul. Piłsudskiego, modernizację ulic i chodników, budowę parkingów przy ulicach Urzędniczej, Piłsudskiego oraz Wyszyńskiego. Wymienione zostanie oświetlenie uliczne, a na osiedlu Leśnictwo powstanie plac zabaw, wybudowane zostanie również boisko wielofunkcyjne do piłki siatkowej i koszykówki. Powierzchnia obszarów objętych projektem to prawie 11 ha.

Inwestycje w Rudzie Malenieckiej

Kompleksową rewitalizację, której wartość całkowita zamyka się w kwocie 6 mln 341 tys. zł przejdzie również gmina Ruda Maleniecka. Dofinansowanie unijne projektu to prawie 4 mln zł. W ramach projektu planowano m.in. przebudowę dróg, termomodernizację, wymianę lamp i opraw oświetleniowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach, montaż monitoringu, doposażenie Biblioteki Gminnej, budowę wiaty przy obelisku, przebudowę i termomodernizację istniejącego budynku wielofunkcyjnego, budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Publicznych Placówek Oświatowych oraz prace przy cmentarzu wojennym z okresu I wojny światowej. W ramach rewitalizacji realizowane będą także działania zaplanowane przez partnerów projektu – Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska (renowacja budynku) oraz powiat konecki (odwodnienie drogi powiatowej Ruda Maleniecka – Lipa – Jakimowice).

– Dzięki projektom rewitalizacyjnym zmienia się oblicze świętokrzyskich gmin, poprawia jakość życia ich mieszkańców, następuje ożywienie społeczne, gospodarcze, przestrzenne i kulturalne – podkreśla Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego. – Nie bez znaczenia jest także to, że w ramach działań rewitalizacyjnych wdrażane są rozwiązania przyjazne dla środowiska, a zdegradowane obszary zyskują nową funkcję.

Marszałek Andrzej Bętkowski nie ma wątpliwości, że dofinansowanie ze środków unijnych projektów rewitalizacyjnych to realne wsparcie dla samorządów, które służy rozwojowi lokalnemu zarówno w zakresie infrastruktury technicznej, jak i społecznej.

Galeria zdjęć