Zdjęcie Uczestników Spotkania Mówi Marszałek Andrzej Bętkowski

Rondo przy szpitalu w Czerwonej Górze oddane do użytku

W środę 25 października oficjalnie uruchomiono przebudowane skrzyżowanie trasy wojewódzkiej numer 762 z drogą prowadzącą do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze. W spotkaniu wzięli udział m.in. marszałek województwa Andrzej Bętkowski, członek  Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Tomasz Jamka, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Jerzy Wrona, senator Krzysztof Słoń, Youssef Sleiman, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze, burmistrz Chęcin Robert Jaworski.

W miejscu dotychczasowego, czterowlotowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej 762 Kielce – Małogoszcz z ul. Sitkówka (droga powiatowa w kierunku szpitala na Czerwonej Górze i droga gminna nr 000457T w kierunku kopalni Jaźwica ) powstało nowoczesne, wygodne i bezpieczne rondo turbinowe.

– To olbrzymie ułatwienie przed wszystkim dla wszystkich poruszających się w stronę i ze szpitala w Czerwonej Górze, dla kierowców karetek, pacjentów i osób odwiedzających, ale też dla dojeżdżających kierowców maszyn ciężarowych, kierujących się do kopalni – powiedział marszałek Andrzej Bętkowski.

– Wykonana została cała towarzysząca infrastruktura: odwodnienie, oświetlenie, czy oznakowanie – dodał członek Zarządu Tomasz Jamka.

W ramach prac dostosowano istniejący układ komunikacyjny do przebudowanego skrzyżowania tj. przebudowano odcinki dróg powiatowych, odcinek drogi gminnej  i odcinki dróg dojazdowych. Wykonano odcinek drogi rowerowej, chodniki dla pieszych oraz zjazdy. Przebudowane zostało odwodnienie terenu, odcinek gazociągu, wodociągu oraz urządzenia infrastruktury technicznej, kolidujące z inwestycją,. W wyniku prac pojawiło się nowe oświetlenie, wymieniono też wiatę przystankową na drodze powiatowej w kierunku szpitala w Czerwonej Górze, wykonano oznakowanie poziome i pionowe wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu.

Wartość inwestycji to blisko 11  mln zł, środki przeznaczone na rozbudowę skrzyżowania pochodzą z budżetu województwa świętokrzyskiego. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o.