Laureaci Nagrody Oraz Zaproszeni Gości Pozują Do Wspólnego Zdjęcia

Wręczono Stypendia im. Andrzeja Radka

10 osób otrzymało stypendia literackiej postaci z powieści „Syzyfowe prace”. Laureatom pogratulowała wicemarszałek Renata Janik. Stypendia wręczane są co roku w październiku, miesiącu urodzin Żeromskiego, nieprzerwanie od 37 lat. Inicjatywę od lat wspiera Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, przekazując na ten cel dotację w wysokości 10 tys. zł.

 – Stypendium ma na celu wsparcie zdolnej młodzieży w realizacji marzeń o możliwościach dalszego kształcenia się i rozwoju. Ma pomóc „współczesnym Radkom” w osiągnięciu celów, wyrównaniu szans, nagrodzić za wytrwałość, dostrzec wysiłki tych młodych, ambitnych uczniów, którzy czują, że nauka jest ich jedyną pasją i drogą do polepszenia sytuacji życiowej podkreśliła wicemarszałek Renata Janik.

Stypendia przyznawane przez Towarzystwo im. Stefana Żeromskiego istnieją dzięki pomocy odpowiedzialnym społecznie instytucjom, organizacjom oraz osób prywatnym, mających świadomość jak niezwykle istotną rzeczą w ówczesnych czasach, jest wskazywanie młodym ludziom drogi, którą bohaterowie utworów Żeromskiego zmierzali, drogi nie zawsze łatwej, ale dającej rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny.

W bieżącym roku dziesięć osób zostanie nagrodzone Stypendium im. Andrzeja Radka. Przyznano je:

  • Klaudii Galasińskiej – uczennicy czwartej klasy Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie,
  • Ninie Wiśniewskiej – absolwentce II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach, studentce I roku kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach,
  • Davydowi Stasinchukowi – absolwentowi Szkoły Podstawowej w Brzezinkach w Gminie Masłów, uczniowi klasy pierwszej VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach,
  • Natalii Stefanowskiej – uczennicy drugiej klasy II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach,
  • Weronice Kotas – uczennicy klasy drugiej II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach,
  • Michałowi Jamrozowi – uczniowi klasy piątej Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie,
  • Patrycji Korus – absolwentce Szkoły Podstawowej w Brzezinkach w Gminie Masłów, uczennicy klasy pierwszej VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach,
  • Marcinowi Galasińskiemu – absolwentowi Szkoły Podstawowej w Węgleszynie w Gminie Oksa, uczniowi klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie,
  • Wiktorowi Sucharskiemu – uczniowi klasy drugiej Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie,
  • Natalii Siekańskiej – uczennicy klasy trzeciej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.