Wspólne Zdjęcie Nagrodzonych

Wręczono Statuetki „Wędrowca Świętokrzyskiego”

Podczas 25. edycji wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Turystyki Tomasz Jamka, członek Zarządu Województwa i radna Sejmiku Województwa Jolanta Tyjas wręczyli statuetki „Wędrowca Świętokrzyskiego” oraz „Super-Wędrowca Świętokrzyskiego”, doceniając zasłużonych dla turystyki w województwie świętokrzyskim. W uroczystym wręczeniu nagród uczestniczył także szef ROT, Marcin Piętak.

Światowy Dzień Turystyki obchodzony jest 27 września od 1979 roku, z inicjatywy Światowej Organizacji Turystyki działającej z ramienia ONZ. Obchody mają kształtować społeczną świadomość dotyczącą znaczenia i roli turystyki we współczesnym świecie, zarówno w aspekcie kulturowym, politycznym i gospodarczym. Światowy Dzień Turystyki obchodzony jest jako święto turystów, ludzi aktywnych, a także ludzi, którzy zajmują się turystyką w ramach działalności samorządowej, gospodarczej lub społecznej. Obchody pozwalają na uhonorowanie osób zasłużonych dla turystyki, wymianę doświadczeń, podsumowanie podejmowanych działań.

– Ten dzień to możliwość spotkania przedstawicieli sektora samorządowego z przedstawicielami branży, okazja do wymiany poglądów, dyskusji nad problemami, światowymi trendami w turystyce, ale też możliwość wyróżnienia kolejnych osób instytucji wnoszących wiele do świętokrzyskiej turystyki – podkreślił członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka.

– Gratuluję wszystkim uhonorowanym statuetkami i wszystkim, upowszechniającym wiedzę o atrakcjach turystycznych regionu, promującym szlaki, walory przyrodnicze, zabytki, aktywność na szlakach – dodała radna Sejmiku Województwa Jolanta Tyjas.

Nagrody “Wędrowca Świętokrzyskiego”

– w kategorii Osobowość turystyczna – Beata i Paweł Milewicz

Małżeństwo pasjonatów turystyki, którzy swoją przygodę zawodową rozpoczęli w strukturach Oddziału Świętokrzyskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Kielcach. Fani jednośladów – rowerów i aktywnego spędzania czasu. Pan Paweł prowadzi profil na Facebook’u Kręci mnie szosa, na którym zamieszcza relacje z wielokilometrowych wypraw rowerowych. Dodatkowo jest wykwalifikowanym znakarzem i zajmuje się odnawianiem starych i nanoszeniem nowych oznaczeń na szlakach turystycznych w regionie świętokrzyskim. Małżeństwo jest twórcą takich inicjatyw jak Zimowy Maraton Świętokrzyski, stworzyli także Stowarzyszenie „Świętokrzyski Poziom Gór”, Świętokrzyski Piknik Turystyczny wraz z rajdem pieszym z okazji XX Jubileuszowej Inauguracji Sezonu Turystycznego Województwa Świętokrzyskiego czy też Kijady Świętokrzyskiej – rajdu Nordic Walking.

– w kategorii Atrakcja turystyczna – Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi

Placówkę otwarto dla publiczności w 1960 roku jako oddział Muzeum Techniki NOT w Warszawie z inicjatywy badaczy starożytnego hutnictwa profesorów Kazimierza Bielenina oraz Mieczysława Radwana. Obchodzony w 1980 roku jubileusz 20-lecia placówki stał się okazją do urządzenia nowej pełnej wystawy, w której podsumowany został dotychczasowy dorobek zespołowych badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim. 2016 rok stał się przełomowym w historii muzeum. Dzięki przejęciu obiektu przez władze samorządowe gminy Nowa Słupia i wsparciu środków unijnych rozpoczęto projekt przebudowy starego obiektu w nowoczesną, multimedialna placówkę. W grudniu 2021 roku nastąpiło oficjalne otwarcie nowej placówki. W Polsce istnieją tylko dwa muzea poświęcone starożytnemu hutnictwu. Obiekt w Nowej Słupi wyróżnia się nie tylko lokalizacją, ale również bogatą wystawą tematyczną, interaktywną oraz multimedialną formą prezentacji historii produkcji żelaza. Dodatkowo istnieje możliwość realizacji lekcji muzealnych, które w bardzo ciekawy sposób przedstawią proces tworzenia oręża oraz narzędzi od łupki żelaza do noża. Co roku obiekt odwiedza kilkanaście tysięcy turystów, zarówno indywidualnych jak i grupach zorganizowanych. Muzeum współorganizuje co roku sztandarowe wydarzenie o ponad 50-letniej tradycji – Dymarki Świętokrzyskie.

– w kategorii Gmina turystyczna – Miasto i Gmina Końskie

Miasto leży w północnej części województwa świętokrzyskiego, połowę jej powierzchni stanowią użytki leśne. Gmina obejmuje m.in. Sielpię Wielką – miejscowość letniskową nad malowniczym zalewem na rzece Czarnej Koneckiej. Zalew został poddany gruntownej rewitalizacji tworząc miejsce przyjazne turystom i czyste. Na terenie gminy znajdują się również takie atrakcje turystyczne jak wieś Niebo i Piekło, zabytkowa kuźnia w Starej Kuźnicy czy Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi Wielkiej, które obecnie jest w renowacji. W samym mieście Końskie zrewitalizowano park miejski im. Tarnowskich, który stanowi zielone płuca miasta. Zabytkowy park zyskał nową nawierzchnię spacerową, ławki oraz oświetlenie, a znajdujące się w nim zabudowania historyczne przeszły gruntowną renowację. Końskie Miasto i Gmina przyciąga też rzesze miłośników turystyki aktywnej, na których czekają wyznakowane szlaki turystyczne, piesze i rowerowe. Miasto jest zarazem końcem jak i początkiem trasy Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo.

– w kategorii Organizacja Turystyczna – Stowarzyszenie Ostrower oraz Nadleśnictwo Łagów

Stowarzyszenie Ostrower powstało w roku 2017 na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego, z potrzeby środowiska rowerowego miasta. Jednym z największych wydarzeń organizowanych przez organizację jest OstrowerFest. Głównym założeniem stowarzyszenia jest promocja zdrowego stylu życia, w tym zachęcanie dzieci, młodzieży i dorosłych do aktywnego wypoczynku.
Nadleśnictwo Łagów to ponad 200 lat administracji leśnej. Do zadań należą m.in. prowadzenie gospodarstwa leśnego w zakresie hodowli, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania drewna, a także melioracji gruntów leśnych i nieleśnych, budowy dróg leśnych i budowli związanych z gospodarstwem leśnym.
Stowarzyszenie Ostrower podjęło współpracę z Nadleśnictwem Łagów i kilkuletnie starania zaowocowały powstaniem tzw. Jeleniowskich Ścieżek w Paśmie Jeleniowskim, czyli kompleksu tras rowerowych tzw. singletracków. To pierwsze, legalne ścieżki enduro w regionie świętokrzyskim. Co roku na ich terenie odbywa się wiele wydarzeń zachęcających do aktywnego spędzania czasu wolnego. Uzupełnieniem powstałych singletracków jest mała infrastruktura w postaci ławek, stojaków na rowery, koszy na śmieci.

– Statuetka „SUPER WĘDROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI” – Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego powstała w roku 2002. Stowarzyszenie jest autorem hasła promocyjnego „Świętokrzyskie czaruje” oraz turystycznego logotypu regionu, czyli stylizowanej litery „Ś”, właścicielem marki telewizyjnych koncertów pod nazwą „Sabat Czarownic” oraz marki AGROTRAVEL. ROT jest także twórcą Odlotowej Kapsuły 5D, czyli nowatorskiego, unikalnego, stoiska promocyjnego Województwa Świętokrzyskiego, w której można oglądać filmy w technice 5D. Mobilne kino 5D, wyposażono w ruchome fotele, efekty stroboskopowe, efekty deszczu, realizowane w postaci emisji pary wodnej, w efekty zapachowe oraz zmienną cyrkulację powietrza, imitującą wiatr. To wszystko oferuje Odlotowa Kapsuła 5D, która prezentuje wspaniałe, niezwykłe i zaskakujące oblicze naszego regionu. W roku 2014 ROTWŚ podjęła się wykreowania ponadregionalnej marki jaką jest Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo, szlak o długości ponad 2 tyś. km biegnący przez 5 województw Polski Wschodniej. ROTWŚ może poszczycić się kolejnym sukcesem. W 2023 roku został otwarty Park Legend w Nowej Słupi, projekt, którego ROTWŚ był pomysłodawcą i który zrealizowany został przy współpracy z Miastem i Gminą Nowa Słupia. Park Legend to miejsce pełne magii, czarownic, diabłów, nawróconych zbójów, szlachetnych rycerzy i… świętych. Park Legend to miejsce, gdzie wszystkie te opowieści zostały zebrane w jednym miejscu, tak by zachować dla przyszłości to bezcenne, niematerialne dziedzictwo kulturowe regionu. W Parku Legend na własnej skórze można doświadczyć jak to jest latać na miotle. Te i wiele innych nie wymienionych wyżej działań podjętych i zrealizowanych w ciągu 20 lat istnienia Regionalnej Organizacji Turystycznej zostało nagrodzonych prestiżowymi nagrodami, a sama organizacja i jej działalność stawiane są innym jako wzór do naśladowania.