Rowerem przez Górno

Prawie 3 km ścieżek rowerowych powstanie w gminie Górno! Całe przedsięwzięcie zostało wsparte z funduszy unijnych.

Projekt “Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Górno” zakłada budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej o nawierzchni z mieszanek asfaltowych w pasie drogi wojewódzkiej przebiegającej przez miejscowości Górno, Górno – Parcele i Krajno – Parcele. Długość trasy to 2,9 km.

Planowane ścieżki rowerowe będą zapewniać bezpośredni dojazd do ważnych instytucji publicznych w gminie, m.in. urzędu gminy, ośrodków zdrowia, szkół ułatwią też dojazd do publicznego transportu zbiorowego. Budowa dróg rowerowych ma na celu stworzenie alternatywy dla codziennego przemieszczania się samochodem, zarówno mieszkańców Górna, jak i gmin sąsiednich, a to ma się przyczynić do zmniejszenia ruchu na drogach.

– Cieszę się, że dzięki umowie na dofinansowanie unijne w kolejnej świętokrzyskiej gminie możliwy będzie rozwój sieci dróg rowerowych. Takie przedsięwzięcie, jak to realizowane w gminie Górno, służyć będzie mieszkańcom, którzy bezpiecznie dojadą na jednośladach do wybranych miejsc na terenie gminy. Ścieżki będą zapewne także pełnić rolę rekreacyjną – mówi Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego. Według niego niezwykle ważne jest również to, że wzrost udziału ruchu rowerowego, jako alternatywnego dla samochodowego, przyczyni się do obniżenia poziomu CO2 oraz do ochrony środowiska.

Projekt Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Górno realizowany będzie z Działania 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Jego ogólna wartość to 2 mln 990 tys. zł, z czego dofinansowanie unijne wynosi 2 mln 541 tys. zł.