Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach Aleksandra Marcinkowska, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik i komendant Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy Ootniczych Hufców Pracy Magdalena Fogiel-Litwinek pozują wspólnie do zdjęcia

Porozumienie o współpracy na rzecz świadomego wyboru kariery zawodowej

Wspólne działania wspierające młode osoby w wieku 15 – 25 lat w świadomym wyborze kariery zawodowej zgodnie z potrzebami rynku pracy są główną ideą porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach a Świętokrzyską Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach. Dziś w urzędzie marszałkowskim w obecności wicemarszałek Renaty Janik dokument podpisały dyrektor WUP Aleksandra Marcinkowska i komendant Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Magdalena Fogiel-Litwinek.

Zgodnie z treścią porozumienia obie jednostki będą wspólnie podejmować działania na rzecz promowania idei świadomego wyboru kariery zawodowej oraz kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami rynku pracy, będą również wzajemnie udostępniać opracowane i gromadzone przez siebie informacje zawodowe.

Jak informuje wicemarszałek Renata Janik – to ważne wydarzenie, bowiem porozumienie podpisały dwie jednostki odpowiedzialne za rynek pracy w województwie świętokrzyskim, które powinny się wspierać oraz działać spójnie.

Specjaliści Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach za pomocą warsztatów i konsultacji doradczo-psychologicznych określą przydatność zawodową młodych ludzi do pracy i zawodu albo wybranego kierunku szkolenia. W działaniach doradczych trenerzy WUP będą wspierać również doradców zawodowych ze Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach.

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP odpowiadać będzie za rekrutację uczestników spotkań i konsultacji psychologiczno-doradczych, ma też kierować swoich doradców zawodowych do odbycia szkoleń.

Efektem wspólnych działań będzie podniesienie umiejętności poruszania się na rynku edukacyjnym i zawodowym młodzieży z Ochotniczych Hufców Pracy.

– To bardzo ważne, aby młodzi ludzie kształcili się tylko i wyłącznie w zawodach, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy – mówi wicemarszałek Renata Janik.

Galeria zdjęć