Tradycyjny sad – ogólnopolski konkurs dla uczniów

“Tradycyjny sad” to ogólnopolski projekt edukacyjny organizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski i zdrowiu społeczeństwa. Projekt polega na poznaniu sadowniczego dziedzictwa polskich ziem i restytucji starych odmian drzew w formie szkolnego mini sadu składającego się z co najmniej 5 drzew sadzonych swobodnie na ogólnodostępnym terenie.

Sad może zostać założony przy szkole, kościele, plebanii lub na działce należącej do gminy. Ważne, aby prowadzenie sadu odbywało się w sposób naturalny tj. z doborem odpornych odmian dostosowanych do polskich warunków oraz zastosowaniem ekologicznego sposobu ochrony roślin, który nie szkodzi środowisku.

Odbiorcy projektu

Projekt skierowany jest do wszystkich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Adresowany jest dwutorowo: do młodych ludzi, ponieważ wiedza na temat umiejętnej uprawy i walorów zdrowotnych owoców z drzew tradycyjnych odmian jest im potrzebna, aby umieli zapewnić sobie wartościowe pożywienie w przyszłości, jak również do całego społeczeństwa, ponieważ obecnie pracujące osoby mogą podjąć decyzję o założeniu sadu przydomowego złożonego ze starych odmian.

Projekt ma charakter międzyszkolnej rywalizacji. Do konkursu mogą zgłaszać się szkolne zespoły konkursowe (maks. 10 osób), które pracować będą pod opieką nauczyciela lub katechety. Komunikacja z zespołami będzie się odbywała poprzez platformę internetową, gdzie zamieszczone są wszelkie informacje dotyczące organizacji konkursu: opis zadań do wykonania, regulamin, terminarz, formularze raportów, szeroka baza wiedzy wspierającej realizację zadań konkursowych, itp.

Cele

Działania prowadzone w ramach niniejszego projektu pozwolą upowszechnić wiedzę na temat tradycyjnych odmian i pomogą przywrócić je na dawne, właściwe miejsce. Celem jest szeroko pojęta edukacja – nie tylko na temat tradycyjnych odmian, ale również ekologicznego sposobu pielęgnacji drzew, niepowodującej negatywnego wpływu na środowisko. Projekt ma za zadanie zwiększenie zasobów genetycznych drzew starych odmian czereśni oraz zwiększenie różnorodności biologicznej na ziemiach polskich.

Harmonogram

Terminarz konkursu związany jest z harmonogramem prac agrotechnicznych. Sadzenie roślin przewidziane jest wiosną. Ważne, aby młode drzewka, kupione nie w donicach, sadzić zanim wypuszczą pędy! Projekt rozpoczyna się w styczniu 2021 roku, a zakończy się w listopadzie 2021 roku. Rejestracja trwa do 5 marca 2021 roku.

Więcej informacji znajduje się na strojnie TRADYCYJNY SAD