Marszałek Andrzej Bętkowski, Wicemarszałek Renata Janik, Członek Zarządu Marek Jońca, Senator Krzysztof Słoń, Przedstawiciele Samorządu

Rozdysponowano środki na drogi dojazdowe do pól

27 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych powstanie lub zostanie zmodernizowanych w tym roku dzięki dofinansowaniu z budżetu województwa świętokrzyskiego. Dziś w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach marszałek Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Marek Jońca w obecności wicemarszałek Renaty Janik podpisali umowy z przedstawicielami 33 samorządów. Ogólna kwota wsparcia na te prace w 2023 r. to 4 844 400,00 zł.

– Kwoty, które gminy otrzymały, zostały przeznaczone na remont lub budowę nowych dróg dojazdowych do pól, które znacząco poprawią pracę rolników – mówi marszałek Andrzej Bętkowski.

Województwo świętokrzyskie w ramach rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich wspiera inicjatywy dążące do poprawy życia na wsi. Jednym z takich działań jest dofinansowanie zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Środki przeznaczone na ten cel pochodzą z tytułu opłat, wynikających z wyłączenia gruntów rolnych.

– Drogi transportu rolnego wymagają dużych nakładów. Nowoczesny sprzęt i komunikacja do pól odbywa się często po drogach, które trzeba wyremontować. Staramy się sprostać oczekiwaniom rolników i chcę podkreślić, że nie są to ostatnie umowy. Jutro, w drugiej turze, podpiszemy kolejne dokumenty o dofinansowanie takich prac – mówi członek Zarządu Marek Jońca.

Dofinansowanie na budowę lub modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w pierwszej turze uzyskały 33 wnioski na kwotę 2 498 400,00 zł. W drugiej turze dofinansowanie otrzyma 29 wniosków na kwotę 2 346 000,00 zł.

Wnioski dotyczące budowy, odbudowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych złożyły 64 gminy i 1 powiat z województwa świętokrzyskiego. Łączna kwota wnioskowanych środków wynosiła 8 785 024,91 zł.

W spotkaniu z przedstawicielami świętokrzyskich samorządów wzięli udział także senator Krzysztof Słoń oraz radni Sejmiku Województwa Artur Konarski i Jolanta Tyjas.