Wojewódzkie Uroczystości „pamiętamy O Westerplatczykach” (2)

Wojewódzkie Uroczystości „Pamiętamy o Westerplatczykach”

Dziś w Kielcach odbyły się Wojewódzkie Uroczystości „Pamiętamy o Westerplatczykach”.  W wydarzeniach wzięła udział wicemarszałek Renata Janik.

Uroczystości rozpoczęła msza św. w Bazylice Katedralnej Wniebowzięcia NMP w Kielcach, a następnie uczestnicy przeszli na plac przed Wojewódzkim Domem Kultury. Tu wspólnie odśpiewali hymn państwowy, złożyli kwiaty pod tablicą poświęconą Westerplatczykom i zapalili znicze.

Uroczystość zakończyła prelekcja na temat kieleckich Westerplatczyków oraz projekcja filmu „Ekspertyza. Identyfikacja obrońców Westerplatte” w reżyserii Piotra Litki. Tematem filmu są nieznane do tej pory opinii publicznej kulisy ekspertyz wykonanych na potrzeby identyfikacji żołnierzy, którzy polegli w obronie Westerplatte w 1939 roku. W filmie przedstawiono także próbę rekonstrukcji wydarzeń, które doprowadziły do ich śmierci. Pokaz został poprzedzony wykładem Jakuba Mularczyka z Referatu Edukacji Narodowej kieleckiej Delegatury IPN pod hasłem „Losy obrońców Wojskowej Składnicy Tranzytowej z Kielecczyzny”.

Uroczystości zorganizował Społeczny Komitet „Pamiętamy o Westerplatczykach” powstał w 2021 r. z inicjatywy ks. bp. Mariana Florczyka jako grupa nieformalna. W jego skład wchodzą: Ksiądz Biskup Marian Florczyk, Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Renata Janik – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, Rafał Nowak – Wicewojewoda Świętokrzyski, dr Dorota Koczwańska-Kalita – Naczelnik Delegatury IPN w Kielcach, płk Sławomir Machniewicz – Dowódca 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Bożena Szczypiór – Pierwszy Zastępca Prezydenta Kielc, Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty, Magdalena Fogiel-Litwinek – Zastępca Wojewódzkiego Komendanta Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach. Od 2022r. partnerami wydarzenia są: płk Adam Włoczewski – Komendant Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach,. nadinsp. dr Jarosław Kaleta – Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach. Partnerem odpowiedzianym za stronę finansową jest Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Górno.

Westerplatczycy z Kielecczyzny

80 żołnierzy 2. Dywizji Piechoty Legionów Wojska Polskiego w Kielcach stanowiło trzon obrońców składnicy tranzytowej na Westerplatte podczas wojny obronnej we wrześniu 1939 roku. Westerplatte jest symbolem heroizmu żołnierzy polskich, ale stanowi również dla przyszłych pokoleń memento. Nie pozwala zapomnieć o okrucieństwie wojny. To ważne, by zachować pamięć o tych tragicznych wydarzeniach i ich bohaterach.

Niemal połowa załogi Westerplatte wywodziła się z kieleckiego 4. Pułku Piechoty Legionów, a żołnierze pochodzili z kieleckich wiosek i miasteczek. 28 lutego 1939 roku Ministerstwo Spraw Wojskowych Departamentu Piechoty skierowało do dow. 2. DPL w Kielcach płk. piech. Edwarda Dojan-Surówki rozkaz w sprawie organizacji plutonu wartowniczego dla Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. Od tego momentu rozpoczął się słynny szlak bojowy żołnierzy z Kielc na Westerplatte.

17 marca 1939 r. wyjechała na placówkę pierwsza zmiana żołnierzy z Kielc. Służbę na Westerplatte traktowano jako wyróżnienie. Zmianą dowodził porucznik Leon Pająk – mieszkaniec Kielc. Na rozkaz Ministerstwa Spraw Wojskowych, służbę na Westerplatte objęło wówczas 69 żołnierzy. Wchodzili oni w skład polskiej załogi składnicy tranzytowej dla materiałów wojennych, transportowanych drogą morską na potrzeby armii.

W dniu 1 września 1939 roku o godz. 4.48 pancernik Schleswig-Holstein ostrzelał teren Wojskowej Składnicy Tranzytowej – małego skrawka polskiej ziemi w granicach Wolnego Miasta Gdańska, nad którym już wcześniej zawisły flagi ze swastyką. 210 żołnierzy i pracowników cywilnych, stanowiących załogę Westerplatte, nie dało się zaskoczyć. Obrona placówki miała trwać kilka godzin, a trwała siedem dni.

źródło: kielce.ipn.gov.pl