Konwent

Rozpoczął się dwudniowy Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego

11 czerwca w Parku Etnograficznym w Tokarni rozpoczął się dwudniowy Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, w którym uczestniczą przedstawiciele tych gremiów z ponad dziesięciu regionów. Spotkanie jest okazją nie tylko do rozpatrzenia kwestii ważnych z punktu widzenia działalności organizacji pozarządowych, ale również wręczenia nominacji dla członków nowej kadencji Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W inauguracji wydarzenia uczestniczył wicemarszałek Jan Maćkowiak.

Jak wyjaśniała Agnieszka Piwnik-Piecyk przewodnicząca III kadencji Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, organ ten pełni funkcję doradczą, wspierającą samorządy począwszy od szczebla gminnego, a skończywszy na szczeblu centralnym. – Jako grono skupiające przedstawicieli organizacji pozarządowych, reprezentantów radnych Sejmiku Województwa, wojewody i pracowników Urzędu Marszałkowskiego, przekazujemy spostrzeżenia mieszkańców, wspólne uwagi m.in. do programów strategicznych, czy wspierania trzeciego sektora. Dla Świętokrzyskiej Rady Pożytku Publicznego to szczególny dzień. Żegnamy członków III kadencji, którzy doskonale wywiązali się ze swojej roli, znakomicie współpracowali ze sobą, a jednocześnie powołujemy nowych członków, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem będą wspierali samorządy przez kolejne lata – zaznaczyła Agnieszka Piwnik-Piecyk.

W skład Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji zostali powołani:
przedstawiciele III sektora – Mirosław Zbigniew Babiarz (Europejskie Stowarzyszenie Dialogu Edukacyjnego, Kielce), ks. Krzysztof Banasik (Caritas Diecezji Kieleckiej, Kielce), Karolina Kasprzycka (Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Kielce), Paulina Papka (Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Kielcach), Tomasz Rejmer (Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka), Grzegorz Kędzierski (Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe); przedstawiciel wojewody świętokrzyskiego – Mariusz Pasek, z-ca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW; przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – Agnieszka Piwnik-Piecyk, Leszek Wnętrzak i Karolina Jarosz oraz delegaci Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Ewelina Bień i Bogusława Wypych.

Akty nominacji wręczył wicemarszałek Jan Maćkowiak, który nie krył słów uznania. – Mamy, jako Zarząd Województwa, bardzo ważnego partnera do konsultowania wielu istotnych dla mieszkańców regionu decyzji. Bardzo cenię opinię Rady, jak i każdego z jej członków, bo są to osoby wartościowe, zaangażowane w istotne dla obywateli sprawy i pracujące na ich rzecz z pełnym poświęceniem – mówił Jan Maćkowiak. Nowym członkom ŚRDPP pożyczył skuteczności w działaniu, w przekonywaniu samorządów do realizowania celów kluczowych dla regionalnej społeczności.

Michał Piasecki, wiceprzewodniczący Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji, podsumował dotychczasowy okres działalności. – Zasadniczym elementem były wyjazdy w teren, do gmin, powiatów, gdzie funkcjonują rady. Mogliśmy zaprezentować to, co robimy, dać przykład, że wiele zadań da się przeprowadzić lokalnie. Spotykaliśmy się, aby prowadzić merytoryczne dyskusje, gościliśmy ekspertów i różne federacje organizacji pozarządowych, czerpiąc z ich doświadczenia. Odświeżyliśmy formułę Kongresu Stowarzyszeń, co spotkało się z dużym uznaniem NGO. Dziękuję wszystkim za owocną współpracę – nadmienił.

Uczestnicy Konwentu przedyskutują kwestię nowego wzoru oferty na przeprowadzenie zadania publicznego, spotkają się z prawnikiem i porozmawiają o ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz zgłoszą propozycje zmian do niej, a także wysłuchają Barbary Zamożniewicz prezentującej założenia Programu “Świętokrzyskie dla Młodych”.
Natomiast we wtorek, przedstawiciele Rad zwiedzą region i zawitają do Klimontowa, gdzie poznają zakres działalności Fundacji Camposfera, która współpracuje z wolontariuszami z całego świata.

Lokalizacja