Rozpoczyna się XXX Tydzień Kultury Języka

Od poniedziałku 14 marca w województwie świętokrzyskim trwa organizowany po raz 30. Tydzień Kultury Języka. Wydarzenie przygotował Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Motywem przewodnim imprezy w tym roku jest hasło: “Czerp mądrość od autorytetów, ale ufaj sobie”. Imprezę objął patronatem honorowym marszałek województwa Andrzej Bętkowski.

W Tygodniu Kultury Języka udział biorą szkoły z regionu, a wydarzenia, spotkania, konkursy i przeglądy przygotowują instytucje kultury i edukacji, m.in. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Muzeum Narodowe w Kielcach, Wojewódzka Biblioteka Publiczna czy Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach.

Cele ogólne projektu to uświadomienie roli języka ojczystego w życiu człowieka i narodu, stworzenie możliwości aktywnego uczestnictwa w propozycjach różnorodnych form Tygodnia, przygotowanie ucznia do świadomego uczestnictwa w kulturze poprzez prezentację różnych form ekspresji kulturalnej, propagowanie kultury języka w różnych sytuacjach życiowych, a także kształtowanie estetyki i formy wypowiedzi w sytuacjach codziennych i publicznych.

Dla uczniów 40 świętokrzyskich szkół, które zgłosiły akces, przygotowano konkursy, zabawy, turnieje, slamy, spotkania z autorytetami, warsztaty, wystawy, spektakle, wykłady, recitale i koncerty, prezentacje pasji i talentów. Każde spotkanie z językiem dostarcza konkretnej wiedzy, rozwija umiejętności w obszarach pisania, mówienia, słuchania, wyrażania własnych emocji i opinii, kształtuje postawy poprzez stwarzanie szansy uczestnictwa w kulturze „wysokiej” i w działaniach, które umożliwiają rozwój człowieka bez względu na wiek i osiąganie samorealizacji.

Organizatorzy proponują uczniom wypowiedzi m.in. na temat zaproponowanych przez Sejm i Senat RP autorytetów. Są nimi: Maria Grzegorzewska, Maria Konopnicka, Ignacy Łukasiewicz, Józef Mackiewicz, Wanda Rutkiewicz, Józef Wybicki – uhonorowani przez Sejm RP; Władysław Bartoszewski, Bronisław Geremek, Ignacy Łukasiewicz i Bruno Schulz – uhonorowani przez Senat RP.

Ponadto rok 2022 został uznany Rokiem Romantyzmu Polskiego oraz Rokiem Botaniki.

Zachęcamy do zapoznania się z wydarzeniami realizowanymi w ramach Tygodnia przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Kielcach, Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach, Muzeum Narodowe w Kielcach.

Więcej informacji – na stronie internetowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.