Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie ze środków PFRON realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 884/19 z dnia 24.07.2019 r. w sprawie podziału środków PFRON w ramach ogłoszonego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanego fundacjom oraz organizacjom pozarządowym pn.: „Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach”.

Uchwała_o_podziale_środków_PFRON