Początek Budowy

Rusza budowa nowego zakładu produkcji buskiej wody mineralnej

Marszałek województwa Andrzej Bętkowski wziął udział w rozpoczęciu budowy nowego Zakładu Produkcji Wody Mineralnej „Buskowianka” w miejscowości Wełecz. W spotkaniu uczestniczyli również radni Sejmiku Województwa Artur Konarski i Marek Strzała oraz prezes Zarządu Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A. Stanisław Grzesiak.

– Cieszę się bardzo, że plany rozbudowy linii produkcyjnej wody uzdrowiskowej w Busku-Zdroju zaczynają się urzeczywistniać – powiedział marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. – Dzięki unowocześnieniu firmy zwiększy się ilość butelek doskonałej wody mineralnej, która trafiać będzie na rynek, do kuracjuszy i wszystkich pragnących poprawić swój stan zdrowia.

Koncepcja projektowa zakłada budowę nowoczesnego Zakładu Produkcji Wody Mineralnej wraz z wyposażeniem w linię technologiczną, służącą do rozlewu wody mineralnej do butelek PET.

Inwestycja ma obejmować budowę hali produkcyjnej wraz z częścią magazynowo-techniczną oraz socjalną o powierzchni ponad 2000 m², uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną, przebudowę placu manewrowego stref dostaw i odbioru oraz wyposażenie obiektu w nowoczesne urządzenia służące do rozlewu wody wraz ze zbiornikami buforowymi, zbiornikiem na CO2, stacją uzdatniania wody, stacją mycia i dezynfekcji oraz sprężarkownią. Zakładana wydajność nowej linii technologicznej to 14 000 sztuk butelek PET o pojemności 0,5 l na godzinę i około 9 000 sztuk butelek 1,5 l na godzinę.

Przygotowana koncepcja projektowa zakłada w późniejszym terminie doposażenie Zakładu w linię technologiczną dla butelek szklanych. Przenoszenie sukcesywne obecnego zakładu produkcji do miejscowości Wełecz zapewni uwolnienie terenów Uzdrowiska pod inwestycje, związane z rozbudową działalności leczniczej i uzdrowiskowej – zgodnie z przeznaczeniem terenów w strefie ochrony uzdrowiskowej A.

Na budowę zakładu Uzdrowisko Busko-Zdrój otrzymało wsparcie finansowe ze środków Agencji Rozwoju Przemysłu w wysokości 17 mln zł. Całkowity koszt budowy zakładu to około 28 mln zł. Prace budowlane wykona świętokrzyska firma “Anna-Bud”. Mają się one zakończyć w październiku br.

Galeria zdjęć