4 Umowy Z Efs R. Janik (6)

Blisko 5 mln zł dofinansowania na opiekę nad dziećmi w świętokrzyskich świetlicach

Uruchomienie kilkudziesięciu nowych miejsc w świetlicach środowiskowych, gdzie dzieci w wieku szkolnym będą mogły bezpiecznie i wartościowo spędzać popołudnia wolne od nauki szkolnej, pod opieką wykwalifikowanych wychowawców – wicemarszałek Renata Janik podpisała dziś cztery umowy na dofinansowanie kolejnych już w tym roku projektów z programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”, których celem jest opieka wychowawcza nad dziećmi oraz młodzieżą. Z projektów skorzysta ponad 300 osób. W wydarzeniu wzięli udział sekretarz województwa Mariusz Bodo i Katarzyna Kubicka- dyrektor  Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. 

– W  świetlicach całe rodziny mogą otrzymać wsparcie poprzez pracę z psychologiem, czy pedagogiem. Młodziej może odrobić lekcje pod opieką wykwalifikowanych nauczycieli, rozwijać swoje zainteresowania przez korzystanie z ciekawych zajęć dodatkowych. Cieszymy się że środki ponad 4,7 mln złotych znów będą pracowały w terenie na wsparcie świętokrzyskich rodzin – mówiła wicemarszałek Renata Janik.

W wydarzeniu wzięła udział Katarzyna Kubicka- dyrektor  Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowy zostały zawarte z samorządowcami, przedstawicielami z gminy Łagów, Zagnańska i Skarżyska-Kamiennej.

Gmina Zagnańsk (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku) otrzyma 985 tys. 250 zł dofinansowania na projekt, który zakłada utworzenie 3 nowych świetlic środowiskowych na terenie gminy Zagnańsk, w miejscowościach Chrusty, Tumlin i Kajetanów – w sumie 45 nowych miejsc oraz wsparcie działalności 2 istniejących świetlic w miejscowościach Zagnańsk i Samsonów. Z projektu skorzysta 75 dzieci w wieku 6-15 lat uczęszczających do szkół podstawowych z terenu gminy Zagnańsk oraz 9 rodziców. Wartość projektu to 1 mln 037 tys. 250 zł.

Nowe świetlice będą zlokalizowane w budynkach istniejących szkół podstawowych, a działać będą 3 dni w tygodniu w godzinach od 14.30 do 17.30. W ramach projektu zostaną doposażone m.in. zestawy gier planszowych, klocków, puzzli i materiały plastyczne. Wszystkie dzieci zostaną objęte standardową opieką świetlicową, która zakłada organizację czasu wolnego, pomoc w odrabianiu lekcji oraz rozwój zainteresowań. Zaplanowano także zajęcia dodatkowe z zakresu ekologii, ruchowe i sensoplastyczne. W celu wzmocnienia wsparcia emocjonalnego dzieci zaplanowano również spotkania z psychologiem. Dodatkowo, dla 30% dzieci, czyli 23 osób przewidziano wsparcie logopedyczne. Dodatkowo 9 rodziców lub opiekunów prawnych, którzy szczególnie potrzebują wsparcia w zakresie umiejętności wychowawczych, skorzysta z indywidualnych porad psychologa oraz prawnika.

Gmina Łagów otrzyma 1 mln 554 tys. 628 zł dofinansowania na projekt o wartości 1 mln 652 tys. 868 zł, który zakłada utworzenie 1 nowej świetlicy środowiskowej, oferującej 15 nowych miejsc, w miejscowości Gęsice, ponadto rozszerzenie oferty wsparcia w 4 istniejących placówkach (50 miejsc) w miejscowościach: Płucki, Piotrów, Nowy Staw, Nowa Zbelutka.

Projekt pozwoli na doposażenie nowej świetlicy w Gęsicach (m. in. zakup mebli, telewizora, sprzętu komputerowego, wyposażenia AGD, naczyń kuchennych i zestawów gier dla dzieci). Nowa placówka będzie czynna przez 4 godziny dziennie w dni powszednie.

Dla 55 dzieci (40 w już istniejących świetlicach i 15 w nowej placówce), przewidziano szereg niezwykle interesujących zajęć. Będą to m. in. warsztaty pobudzające kreatywność i rozwijające talenty plastyczne, zajęcia ekologiczne i przyrodnicze, warsztaty dietetyczne, warsztaty florystyczne (wykonywanie „ogrodów w słojach”), zajęcia sportowe, gimnastyka korekcyjna, trening niwelowania agresji oraz minimalizowania stresu, zajęcia z modelarstwa oraz z j. obcych (nauka podstawowych, przydatnych zwrotów). Podczas zajęć poruszane będą także tematy dotyczące rozwijania postaw tolerancji oraz niedyskryminacji. Dzieci będą także jeździły na wycieczki edukacyjne, zaplanowano również jeden dłuższy, 7-dniowy wyjazd.

Dla 8 rodziców zaplanowano wsparcie psychologa, który będzie udzielał wsparcia zakresie ważnych problemów psychologicznych, takich jak konflikty czy trudności osobiste, ciągły stres, niska samoocena czy brak satysfakcji z życia. Ponadto rodzice będą mogli uzyskać porady w sprawach społecznych oraz rodzinnych.

Gmina Skarżysko-Kamienna otrzyma dofinansowanie na dwa projekty. Z jednego zatytułowanego „Eduodkrywcy” skorzysta 40 dzieci w wieku 6-16 lat uczęszczających do dwóch istniejących świetlic środowiskowych, tj. do Integracyjnego Ogniska Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz świetlicy parafialnej Józef w Skarżysku-Kamiennej.

Dla dzieci i młodzieży zaplanowano zajęcia z rozwijania kompetencji matematycznych, cyfrowych i technologicznych, zajęcia muzyczne i językowe. W świetlicach realizowane będą warsztaty ogrodnicze, pszczelarskie oraz prowadzona będzie edukacja ekologiczna. Obok realizacji zajęć edukacyjnych i kompensacyjnych dzieci będą uczyły się szacunku do siebie i innych, bez względu na płeć, rasę, religię, orientację, niepełnosprawność czy poglądy. Placówki zostaną doposażone w zestawy pomocy edukacyjnych do nauki programowania i robotyki, m.in. komputery z oprogramowaniem, monitory interaktywne, klocki, zestawy do wymyślania wynalazków i roboty edukacyjne.

Dodatkowo 10 rodziców lub opiekunów prawnych, którzy szczególnie potrzebują wsparcia w zakresie umiejętności wychowawczych, skorzystają z indywidualnego poradnictwa specjalistycznego. Natomiast 4 wychowawców świetlic weźmie udział w warsztatach podnoszących kompetencje w zakresie pomocy rodzinie w opiece i wychowaniu. Wartość projektu to 922 tys. 350 zł, z czego dofinansowanie wynosi 870 tys. 650 zł.

Drugi projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej zakłada wsparcie dla 30 rodzin ze Skarżyska-Kamiennej, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Będzie to 60 dzieci i młodzieży oraz 60 osób dorosłych, tj. rodziców lub opiekunów dzieci. Dla każdej rodziny zaplanowano opracowanie indywidualnych planów pomocy oraz wsparcie asystentów rodziny. W ramach projektu członkowie rodzin będą mogli wziąć udział w Treningu Integracji Emocjonalnej, Treningu Komunikacji Partnerskiej czy Treningu Kompetencji Rodzicielskich. W ofercie projektu będzie też wsparcie doradcy zawodowego, coaching rodzicielski oraz Trening Zastępowania Agresji, skierowany przede wszystkim dla starszych dzieci i młodzieży. Będą organizowane warsztaty dotyczące budowania rodzinnego systemu wartości, rozwiązywanie problemów, a także uzależnienia od telefonu, komputera i internetu.

Ważną częścią projektu będą konsultacje specjalistyczne dostosowane do konkretnych potrzeb i problemów członków rodzin m.in. psychologiczne, prawne, logopedyczne czy dotyczące integracji sensorycznej. Dla rodzin zaplanowano także 3-dniowy wyjazd edukacyjno-integracyjny, którego głównym celem jest poprawa relacji wewnątrz rodziny. Jego wartość to 1 mln 389 tys. 311 zł, z czego dofinansowanie wynosi – 1 mln 319 tys. 845 zł.

Galeria zdjęć