Kampania Informacyjna Fundacji Dogadanka, Spotkanie Z Udziałem Mariusza Goska Członka Zarządu Województwa 2

Rozpoczyna się kampania społeczna, promująca asystenturę osób niepełnosprawnych

“Chcę swojego życia… zostań moim asystentem” – to hasło towarzyszące kampanii społecznej, którą uruchamia kielecka Fundacja DOGadanka. Jej ideą jest promowanie asystentury osób niepełnosprawnych, która pozwala im na realizację planów zarówno w życiu prywatnym, obszarze edukacji, jak i w karierze zawodowej. W spotkaniu inicjującym kampanię wziął udział członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Mariusz Gosek.

Celem akcji jest uświadomienie, jak ważna dla osób niepełnosprawnych jest niezależność oraz możliwość realizowania swoich potrzeb. Ze względu na ograniczenia, dla wielu z nich możliwe jest to tylko ze wsparciem asystentów.

Asystentura nie oznacza, że niepełnosprawny traci kontrolę nad swoim życiem i decyzjami, że jest zupełnie zależny od osób wspierających. Asystenci umożliwiają osobom niepełnosprawnym korzystanie z edukacji, opieki zdrowotnej, ułatwiają dostęp do kultury, życia publicznego, wypoczynku. Ich obecność zapobiega wykluczeniu społecznemu – skazaniu osób niesamodzielnych na samotność, odrzucenie, izolację. Jednocześnie osoby asystujące odciążają członków rodziny osoby niepełnosprawnej w codziennych obowiązkach opiekuńczych.

Kampania społeczna “Chcę swojego życia… zostań moim asystentem” będzie realizowana w mediach społecznościowych, w internecie, poprzez emisję czterech filmów, pokazujących bohaterów, osoby z niepełnosprawnościami, które w znaczący sposób ograniczają ich życie. Jednocześnie fundacja zamierza przekazywać jak najwięcej informacji o funkcji asystenta osoby niepełnosprawnej, i mówić o możliwości zaangażowania się w pełnienie tej roli. Akcję zakończy gala, zaplanowana na 25 listopada.

Gościem spotkania w Kielcach był Paweł Parus z Wrocławia, pełnomocnik marszałka województwa dolnośląskiego ds. osób z niepełnosprawnościami, który zainicjował i nadzorował wdrażanie systemu asystenta niepełnosprawnych na rynku pracy.

Galeria zdjęć