Dyrektor Anna Kucharczyk Przemawia

Rusza kolejna edycja projektu ATM for SME`s

Jak skutecznie wspierać pożyczkami świętokrzyskich przedsiębiorców, którzy odczuli negatywne skutki pandemii koronawirusa – o tym rozmawiano podczas pierwszego spotkania interesariuszy międzynarodowego projektu „Access to Microfinance for Small and Medium–sized Enterprises – ATM for SME`s – Dostęp do mikrofinansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw”.

Loga Programu Atm For Sme

Przedstawiciele funduszy pożyczkowych i instytucji otoczenia biznesu z regionu świętokrzyskiego spotkali się we wtorek, 19 października, by wspólnie zainaugurować drugą edycję projektu ATM for SME`s. Przypomnijmy, że zadanie, skupiające się na tematyce mikrofinansowania małych i średnich przedsiębiorstw, było już realizowane w szerokim międzynarodowym partnerstwie od 2016 r. do marca tego roku. Na początku października ruszyła kolejna, roczna edycja projektu, do którego zostało zaproszone województwo świętokrzyskie. W obecnym rozdanie nacisk zostanie położony na wymianę doświadczeń z obszaru finansowania zwrotnego w okresie pandemii koronawirusa.

– Przedsiębiorcy znaleźli się dziś w zupełnie nowej rzeczywistości, która jest konsekwencją pandemii COVID-19. Dlatego też w trakcie realizacji projektu chcemy odpowiedzieć na pytanie – jaka jest rola finansowania zwrotnego MŚP w kontekście działań na rzecz odbudowy po kryzysie wywołanym pandemią. Pozwoli to zarówno nam, jak i pozostałym partnerom projektu, na wypracowanie rozwiązań służących doskonaleniu polityki rozwoju regionalnego – mówiła Anna Kucharczyk, zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Dyr. Kucharczyk przypomniała, że w kolejnych unijnych perspektywach finansowych wzrastała kwoty przeznaczone na instrumenty zwrotne – w latach 2007 -2013 w województwie świętokrzyskim zarezerwowano na ten cel 125 mln zł, natomiast w kończącym się rozdaniu – już 400 mln zł. W nowym unijnym programie na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na pożyczki dla przedsiębiorców przeznaczono 602 mln zł. Gros tej kwoty, bo aż 400 mln zł zasili Działanie 1.4 Kapitał dla przedsiębiorczości, 90 mln zł przewidziano w Działaniu 2.1 Efektywność energetyczną, podobną sumę przeznaczono na Działanie 2.2 Zielona energia, zaś 22 mln zł – na przedsięwzięcia z zakresu gospodarowania odpadami.

Nikt nie ma wątpliwości, że pandemia niekorzystnie wpłynęła na sytuację ekonomiczną sporej grupy świętokrzyskich firm – prawie 70 proc. spośród nich deklaruje, że zmniejszyły się ich przychody, a ponad połowa musiała zrezygnować z inwestycji. Dla wielu z przedsiębiorstw pożyczki, udzielane na preferencyjnych warunkach, mogą być wsparciem w przezwyciężaniu skutków kryzysu.
Z badań wynika, że z instrumentów finansowych korzystają w naszym regionie najczęściej przedsiębiorcy działający w branży usługowej (44,7%) oraz handlowej (37,4%), produkcyjnej (13,2%) i budownictwa (4,2%). Średnio najwyższą pożyczkę uzyskiwali przedsiębiorcy z branży produkcyjnej (225 tys. zł), zaś W przypadku usług było to średnio 136 tys. zł, handlu – 127 tys. zł, budownictwa – prawie 93 tys. zł. Przedsiębiorcy najczęściej sięgali po pożyczki oferowane przez banki – komercyjne (59 %) i spółdzielcze (23 %), zaś na trzecim miejscu znalazły się fundusze pożyczkowe dysponujące środkami publicznymi.

Podczas wtorkowego spotkania doświadczeniami z zakresu finansowania zwrotnego dzielili się Justyna Herenza – prezes Świętokrzyski Fundusz Rozwoju, Edyta Suchoń – prezes Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego w Kielcach, Marek Mika – prezes Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, Dariusz Michalski – prezes Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica oraz Mariusz Majchrzyk – z Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.

– Przez najbliższy rok w ramach projektu ATM for SME`s będziemy dzielić się doświadczeniami z obszaru finansowania zwrotnego w okresie pandemii. Na bazie działań podejmowanych w odpowiedzi na kryzys COVID-19 powstanie mapa lokalnych dobrych praktyk, a w ramach zebranych doświadczeń zostaną wypracowane rekomendacje do regionalnego instrumentu polityki, czyli nowego programu regionalnego na lata 2021 – 2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego – zapowiedziała dyr. Anna Kucharczyk.

Galeria zdjęć