Logotyp Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+

Ruszają konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+

Działając na podstawie Art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, z późn. zm.), art. 6 ust. 1 i 2a, art. 14 ust. 1 i art. 14a ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295)

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PRZEDKŁADA DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKT STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2030+

Projekt Strategii wraz z formularzem zgłaszania uwag jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w zakładce poświęconej Strategii

Konsultacje będą prowadzone do 30 września 2020 roku.

Uwagi i wnioski zgłoszone po 30 września 2020 r. nie będą rozpatrywane. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych opinii, uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Wypełnione i podpisane formularze prosimy przesyłać:

 • drogą elektroniczną na adres mailowy: strategia2030@sejmik.kielce.pl
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Inwestycji i Rozwoju, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

W ramach konsultacji społecznych planowane są spotkania m.in. z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi według harmonogramu:

 1. Dla podmiotów z Kielc i powiatu kieleckiego:
  19 sierpnia 2020 r. godz. 10:00,
  Kielce, Aula Główna Politechniki Świętokrzyskiej, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7.
 2. Dla podmiotów z powiatów starachowickiego i ostrowieckiego:
  20 sierpnia 2020 r. godz. 10:00,
  Starachowice, Starachowickie Centrum Kultury, ul. Radomska 21.
 3. Dla podmiotów z powiatów skarżyskiego i koneckiego:
  25 sierpnia 2020 r. godz. 10:00,
  Skarżysko – Kamienna, Miejskie Centrum Kultury, ul. Słowackiego 25.
 4. Dla podmiotów z powiatów jędrzejowskiego, włoszczowskiego i pińczowskiego:
  27 sierpnia 2020 r. godz. 10.00,
  Jędrzejów, Miejskie Centrum Kultury, aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 3.
 5. Dla podmiotów z powiatów sandomierskiego, opatowskiego i staszowskiego:
  2 września 2020 r. godz. 10:00,
  Sandomierz, Zamek Królewski, ul. Zamkowa 12.
 6. Dla podmiotów z powiatów buskiego i kazimierskiego:
  4 września 2020 r. godz. 10:00,
  Busko-Zdrój, sala konferencyjna Sanatorium Marconi, ul. 1 Maja.

DODATKOWE SPOTKANIE KONSULTACYJNE: 3 września 2020 r. godz. 09:30, Ostrowiec Świętokrzyski, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości, ul. Akademicka 12.

Udział w spotkaniach konsultacyjnych jest bezpłatny.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii i rozprzestrzenianiem się COVID-19, spotkania będą zorganizowane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z panujących warunków epidemiologicznych. Należy obowiązkowo dokonać zgłoszenia udziału elektronicznie na adres: strategia2030@sejmik.kielce.pl (prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz jeśli dotyczy – nazwy reprezentowanej instytucji).

Ze względu na wielkość lokali, gdzie odbywają się spotkania, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie uczestnictwa zostanie wysłane na adres e-mail przed spotkaniem.