Aktualności

Spotkanie Partnerstwa Świętokrzyskie Uzdrowiska

Spotkanie Partnerstwa Świętokrzyskie Uzdrowiska

W dniu 17 listopada 2023 r. w Busku-Zdroju odbyło się spotkanie Partnerów Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska, podczas którego Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju UMWŚ Jacek Sułek, przekazał informację o uwzględnieniu Partnerstwa w Kontrakcie Programowym Województwa Świętokrzyskiego. Oznacza to, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przeznaczył środki w wysokości 8 820 507 euro, czyli około 40 000 000 zł na realizację kluczowych dla Partnerstwa zadań, w tym m.in. na rozbudowę domu zdrojowego oraz budowę Centrum Nauki o Wodzie i Siarce w Busku-Zdroju.

1

Posiedzenie Rady do spraw Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego

Nowej unijnej perspektywie oraz obszarowi uzdrowiskowemu poświęcono piątkowe posiedzenie Rady do spraw Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, które odbyło się w Busku- Zdroju. Powołana dwa lata temu Rada do spraw Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego skupia przedstawicieli instytucji aktywnie uczestniczących w życiu społeczno-gospodarczym regionu. Jej główne zadanie to wspieranie władz samorządowych naszego województwa w kreowaniu polityki regionalnej.

Spotkanie W Urzędzie Marszałkowskim (5)

Kolejny krok w kierunku otwarcia komunikacyjnego terenów w Obicach

Ruszyły prace zmierzające do przygotowania koncepcji programowo-przestrzennej oraz uzyskania decyzji środowiskowej dla zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej w miejscowości Obice, łączącej drogę krajową nr 73 z drogą wojewódzką nr 766”. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich podpisał w ostatnich dniach umowę z wykonawcą koncepcji, spółką Promost Consulting z Rzeszowa. Dziś w Urzędzie Marszałkowskim analizowano możliwe warianty przebiegu nowej trasy.

Od Lewej Wiceminister Małgorzata Jarosińska Jedynak, Marszałek Andrzej Bętkowski I Wicemarszałek Renata Janik (1)

Startują warsztaty dla beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) są już dostępne, a realizacja programu nabiera tempa. Wychodząc naprzeciw potrzebom beneficjentów Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło cykl warsztatów poświęcony możliwościom uzyskania wsparcia z programu. Dzisiaj inauguracyjne spotkanie odbyło się w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach. Warsztaty otworzyli wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik.

Uczestnicy Spotkania Siedzą Za Stołami

DOLINA WISŁY – WYŻYNA MOŻLIWOŚCI

6 grudnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – Departamentu Inwestycji i Rozwoju, odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Partnerstwa Dolina Wisły: Starosta Sandomierski – Marcin Piwnik, Burmistrz Połańca – Jacek Nowak, Prezes Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu – Joanna Boduch-Paw, dyrektorzy Departamentu Inwestycji i Rozwoju – Jacek Sułek i Tomasz Janusz, a także doradcy współpracujący z partnerstwem w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego – Rafał Kaftan i Jakub Pyrzanowski.

Uczestnicy Spotkania W Ostrowcu Świętokrzyskim Siedzą W Sali

SPOTKANIE PARTNERSTWA MIASTA PÓŁNOCY

W dniu 22 listopada 2022 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się II posiedzenie Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy (ZIT MOF MP). W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 16 gmin tj. Ostrowca Świętokrzyskiego, Starachowic, Skarżyska-Kamiennej, Końskich, Bodzechowa, Ćmielowa, Kunowa, Waśniowa, Brodów, Pawłowa, Wąchocka, Mirca, Skarżyska Kościelnego, Bliżyna, Suchedniowa oraz Stąporkowa. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego reprezentował Pan Jacek Sułek – dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju oraz jego zastępca Tomasz Janusz.

Wyświetlane od 1 - 10 z 74