Aktualności

Wiceminister Infrastruktury Grzegorz Witkowski, Marszałek Andrzej Bętkowski, Szef Zespołu Eksperckiego Roman Wojcieszek

Kolejny krok w stronę budowy zbiornika Bzin

W ciągu najbliższych 10 lat w środkowej i południowej Polsce ma zostać zbudowanych 19 zbiorników wodnych, pełniących funkcje gromadzenia wody na wypadek suszy, zabezpieczania terenów przed zalaniem w przypadku powodzi, powodowanych m.in. deszczami nawalnymi. Wśród tych inwestycji znalazł się także zbiornik Bzin, zlokalizowany na rzece Kamiennej w Skarżysku-Kamiennej. Będzie on trzykrotnie większy od znanego zalewu Rejów. Z inicjatywy marszałka województwa świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego powołano Zespół koordynacyjno-ekspercki ds. budowy Bzina. W spotkaniu powołującym członków Zespołu wziął udział wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski i członek Zarządu Województwa Marek Jońca.

 

Brifing prasowy, na tle ścianki promocyjnej województwa świętokrzyskiego stoi grupa osób. Przy mównicy z mikrofonami stoi marszałek Andrzej Bętkowski, przemawia do dziennikarzy

Polski Ład. Świętokrzyska szansa.

Trzy ważne dla regionu przedsięwzięcia o łącznej wartości ponad 126 mln zł będą miały szansę na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podczas dzisiejszego posiedzenia przyjął rekomendację projektów do Polskiego Ładu. O szczegółach podczas briefingu prasowego poinformował marszałek Andrzej Bętkowski. W konferencji wzięli także udział radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Magdalena Zieleń, radny powiatu ostrowieckiego Zbigniew Duda oraz dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Jacek Sułek.

Zdjęcie Ogólne Uczestników Spotkania

Porozumienie międzygminne podpisane

W obecności marszałka województwa świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego i radnego Sejmiku Województwa Marka Strzały, we wtorek 8 czerwca w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie przedstawiciele gmin Staszów, Oleśnica i Rytwiany podpisali porozumienie o współpracy jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszów, służące opracowaniu i realizacji m.in. wspólnej strategii i planu mobilności miejskiej. W spotkaniu uczestniczyli także poseł RP Krzysztof Lipiec oraz, w ramach telekonferencji, poseł RP, wiceminister sportu Anna Krupka.

Marszałek Oraz Przewodniczący Sejmiku Podczas Sesji W Dniu 29 Marca 2021

Obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. Radni przyjęli Strategię Rozwoju Województwa

Pod przewodnictwem radnego Andrzeja Prusia, w trybie zdalnym – ze względu na sytuację epidemiczną – obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. Podczas XXX sesji, która odbyła się 29 marca br., ślubowanie złożył nowy radny – Józef Bryk, który zastąpił zmarłego Grigora Szaginiana. Radni Sejmiku przyjęli Strategię Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Przegłosowali także zmiany w tegorocznym budżecie regionu, przyjęli raport z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Sejmik określił również zadania samorządu województwa świętokrzyskiego, które mogą być dofinansowane w 2021 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+skierowany do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

3 marca 2021 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 3424/21 przyjął zaktualizowany projekt Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+, zawierający uzupełnienia, wynikające ze zgłoszonych uwag w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął projekt Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ i skierował powyższy dokument wraz z załącznikami do prac w Sejmiku Województwa.

Wyświetlane od 30 - 40 z 74