Brifing prasowy, na tle ścianki promocyjnej województwa świętokrzyskiego stoi grupa osób. Przy mównicy z mikrofonami stoi marszałek Andrzej Bętkowski, przemawia do dziennikarzy

Polski Ład. Świętokrzyska szansa.

Trzy ważne dla regionu przedsięwzięcia o łącznej wartości ponad 126 mln zł będą miały szansę na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podczas dzisiejszego posiedzenia przyjął rekomendację projektów do Polskiego Ładu. O szczegółach podczas briefingu prasowego poinformował marszałek Andrzej Bętkowski. W konferencji wzięli także udział radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Magdalena Zieleń, radny powiatu ostrowieckiego Zbigniew Duda oraz dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Jacek Sułek.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to nowa forma wsparcia inwestycji realizowanych przez samorządy. Ma pobudzić gospodarkę we wszystkich regionach Polski, wesprzeć rozwój przedsiębiorstw i poprawić warunki życia Polaków po kryzysie wywołanym pandemią. Założenie jest bowiem takie, by fundusze przekazywane w ramach Polskiego Ładu pomogły samorządom zrealizować projekty potrzebne lokalnym społecznościom, a także wspierały kluczowe dziedziny, takie jak m.in. ochrona zdrowia, kultura, edukacja, cyfryzacja, ochrona środowiska i energetyka, polityka prorodzinna, senioralna oraz rolnictwo.

Warto podkreślić, że samorządy dostaną do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania, czyli refundacji środków poniesionych na inwestycje m.in. w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne i w gospodarowanie odpadami, przy czy każda jednostka samorządu terytorialnego może zgłosić trzy projekty.

– Wnioski, które składamy jako samorząd województwa dotyczą  ważnych dla naszego regionu przedsięwzięć, które nadadzą naszemu województwu nowego impulsu rozwojowego po trudnościach wywołanych pandemią. Z myślą o zrównoważonym rozwoju wybraliśmy projekty z różnych obszarów – transportu, turystyki i tak ważnej obecnie dziedziny jaką jest unowocześnienie infrastruktury informatycznej – podkreślał Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego. – Dołożymy wszelkich starań, by region świętokrzyski uczestniczył w możliwie największym zakresie w tym szeroko zakrojonym programie inwestycyjnym.

Listę rekomendacji przedsięwzięć przygotował Departament Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, a dziś przyjął ją Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

– Przy wyborze projektów wzięliśmy pod uwagę uwarunkowania prawne, założenia i kryteria naboru, przeanalizowaliśmy także stan przygotowania inwestycji – mówi  Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju. – Ostatecznie wybrane zostały trzy projekty na łączną wartość ponad 126 mln zł.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754

Pierwszym projektem, który zostanie zgłoszony do Polskiego Ładu, będzie rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 w Ostrowcu Świętokrzyski wraz z rozbudową mostu na Kamiennej. Projekt posiada już opracowaną dokumentację projektową wraz z prawomocną decyzją ZRID, możliwe jest więc ogłoszenie przetargu na jego realizację. Szacunkowa wartość inwestycji bez wykupu gruntów wynosi 91, 5 mln zł.

Zadowolenia z tego faktu nie kryła radna Sejmiku Magdalena Zieleń – Bardzo dziękuję Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego za tę decyzję. To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, którzy od dawna czekali na tę inwestycję. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem już w 2023 roku mieszkańcy będą mogli się cieszyć z lepszej nawierzchni jednej z najważniejszych arterii komunikacyjnej w mieście.

Rewitalizacja zabytkowej kolejki

Drugim przedsięwzięciem, które ma szansę na dofinansowanie w ramach programu Polski Ład, jest I etap rewitalizacji zabytkowej kolejki wąskotorowej „Ponidzie”, położonej na terenie gmin: Imielno, Jędrzejów, Kije i Pińczów. Szacunkowa wartość projektu wynosi 30 mln zł. W ramach projektu przewidziano remont szlaku kolejowego na długości ok. 28 km, remont hali napraw lokomotyw i wagonów na stacji w Jędrzejowie oraz modernizację taboru kolejowego.

Nowoczesne usługi publiczne

Cyfryzacja usług publicznych województwa świętokrzyskiego to trzeci projekt, który zostanie zgłoszony do dofinansowania w ramach programu, jego szacowany koszt to 4 mln 970 tys. zł.

Galeria zdjęć