Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Podczas Posiedzenia

Projekt Kontraktu Programowego dla nowego programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego przyjęty

Projekt Kontraktu Programowego dla Województwa Świętokrzyskiego, określającego kierunki i warunki dofinasowania programu regionalnego na lata 2021 – 2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego przyjął Zarząd Województwa podczas dzisiejszego posiedzenia. Zatwierdzono również listę 44 priorytetowych projektów, które będą rekomendowane do realizacji ze środków unijnych.

Przygotowania do nowej unijnej perspektywy są już na finiszu. Przypomnijmy, że region świętokrzyski na lata 2021 -2027 otrzymał środki unijne w wysokości 1 mld 403 mln euro. O tym, jak rozdysponować te fundusze i na jakie kluczowe przedsięwzięcia przeznaczyć unijne wsparcie samorządowcy dyskutowano od wielu miesięcy, teraz przyszedł czas na kolejny ważny krok – przyjęcie projektu Kontraktu Programowego dla Województwa Świętokrzyskiego.

– Kontrakt Programowy określa kierunki i warunki dofinansowania funduszy europejskich dla województwa świętokrzyskiego na lata 2021 – 2027, tym samym stanowi podstawę do negocjacji Programu Regionalnego z Komisją Europejską – mówi  Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego. – Dokument ten stanowi więc umowę określającą kierunki i warunki dofinansowania programu na lata 2021 – 2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności.

Załącznikiem do Kontraktu Programowego jest lista przedsięwzięć priorytetowych, czyli projektów o szczególnym znaczeniu dla rozwoju regionu świętokrzyskiego. Znalazło się na niej 41 kluczowych przedsięwzięć, obejmujących różne obszary. Wśród nich są m.in. II etap budowy kampusu laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar, Centrum Badań Molekularnych przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii, projekty cyfryzacji placówek medycznych i instytucji publicznych, przedsięwzięcia skoncentrowane na kwestiach środowiskowych, zadania z zakresu transportu i komunikacji (m.in. budowa obwodnic i modernizacja dróg, zakup taboru niskoemisyjnego) oraz te, których celem jest inwestycja w mieszkańców regionu, ich edukację, wiedzę i rozwój, wspieranie seniorów i pracowników (działania profilaktyczne), uzdolnionej młodzieży, a także kadry pedagogicznej.

– To przemyślane, służące rozwojowi regionu zadania, który stawiają przede wszystkim na konkurencyjną gospodarkę i rozwój kapitału ludzkiego – podkreśla marszałek Bętkowski.