Uczestnicy Spotkania Siedzący Za Stołami

Podpisano porozumienie gmin OSI „Dolina Wisły”

W dniu 16 września 2021 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu odbyło się spotkanie, podczas którego podpisane zostało porozumienie między gminami wchodzącymi w skład Obszaru Strategicznej Interwencji „Dolina Wisły”. W spotkaniu udział wziął Jacek Sułek – Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Spotkanie rozpoczęło się przywitaniem zgromadzonych gości przez gospodarza – Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec, Jacka Tarnowskiego, który poinformował, że gminy należące do OSI Dolina Wisły zadeklarowały wolę współpracy w zakresie przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego na lata 2021-2030. Strategia będzie opracowywana w modelu partycypacyjnym, jako dokument dialogu, kompromisu i współpracy, umożliwiający samorządom wspólne planowanie działań rozwojowych oraz aplikowanie o środki zewnętrzne w nowej perspektywie finansowej UE. Strategia zdefiniuje najważniejsze potrzeby społeczne, gospodarcze i środowiskowe w postaci priorytetów i celów długookresowych, jednocześnie wskazując działania oraz przedsięwzięcia, które przyczynią się do realizacji wizji rozwoju. Wokół takich założeń będą planowane inwestycje. Dokument podlegać będzie szerokim konsultacjom społecznym, m.in. z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, ale przede wszystkim z mieszkańcami oraz innym uzgodnieniom wynikającym z obowiązujących przepisów.

Liderem Porozumienia oraz prowadzonych prac nad opracowaniem Strategii została Gmina Połaniec, a zasięg terytorialny określony Porozumieniem obejmuje obszar dwudziestu gmin, tj.: Sandomierz, Klimontów, Koprzywnica, Opatów, Osiek, Ożarów, Zawichost, Pacanów, Połaniec, Staszów, Dwikozy, Lipnik, Łoniów, Łubnice, Obrazów, Rytwiany, Samborzec, Tarłów, Wilczyce, Wojciechowice.

Jacek Sułek – dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, podkreślił, iż zawiązanie współpracy zwiększa możliwość pozyskania dodatkowego wsparcia finansowego, dzięki formule partnerstwa ponadlokalnego.

 

 

 

Galeria zdjęć