Aktualności

"Miasta Północy' - konferencja w dniu 7 września 2021 r

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI LIDEREM PARTNERSTWA „MIASTA PÓŁNOCY”

W dniu 7 września 2021 roku w Ostrowieckim Browarze Kultury, przedstawiciele gmin partnerstwa „Miasta Północy” podpisali międzygminne porozumienie w sprawie programowania oraz wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Liderem porozumienia został Ostrowiec Świętokrzyski, który będzie reprezentował pozostałe gminy w pozyskiwaniu unijnych pieniędzy na realizację wspólnych projektów.
Wiceminister Infrastruktury Grzegorz Witkowski, Marszałek Andrzej Bętkowski, Szef Zespołu Eksperckiego Roman Wojcieszek

Kolejny krok w stronę budowy zbiornika Bzin

W ciągu najbliższych 10 lat w środkowej i południowej Polsce ma zostać zbudowanych 19 zbiorników wodnych, pełniących funkcje gromadzenia wody na wypadek suszy, zabezpieczania terenów przed zalaniem w przypadku powodzi, powodowanych m.in. deszczami nawalnymi. Wśród tych inwestycji znalazł się także zbiornik Bzin, zlokalizowany na rzece Kamiennej w Skarżysku-Kamiennej. Będzie on trzykrotnie większy od znanego zalewu Rejów. Z inicjatywy marszałka województwa świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego powołano Zespół koordynacyjno-ekspercki ds. budowy Bzina. W spotkaniu powołującym członków Zespołu wziął udział wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski i członek Zarządu Województwa Marek Jońca.

 

Brifing prasowy, na tle ścianki promocyjnej województwa świętokrzyskiego stoi grupa osób. Przy mównicy z mikrofonami stoi marszałek Andrzej Bętkowski, przemawia do dziennikarzy

Polski Ład. Świętokrzyska szansa.

Trzy ważne dla regionu przedsięwzięcia o łącznej wartości ponad 126 mln zł będą miały szansę na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podczas dzisiejszego posiedzenia przyjął rekomendację projektów do Polskiego Ładu. O szczegółach podczas briefingu prasowego poinformował marszałek Andrzej Bętkowski. W konferencji wzięli także udział radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Magdalena Zieleń, radny powiatu ostrowieckiego Zbigniew Duda oraz dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Jacek Sułek.

Zdjęcie Ogólne Uczestników Spotkania

Porozumienie międzygminne podpisane

W obecności marszałka województwa świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego i radnego Sejmiku Województwa Marka Strzały, we wtorek 8 czerwca w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie przedstawiciele gmin Staszów, Oleśnica i Rytwiany podpisali porozumienie o współpracy jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszów, służące opracowaniu i realizacji m.in. wspólnej strategii i planu mobilności miejskiej. W spotkaniu uczestniczyli także poseł RP Krzysztof Lipiec oraz, w ramach telekonferencji, poseł RP, wiceminister sportu Anna Krupka.

Wyświetlane od 20 - 30 z 67