Ii Posiedzenia Zespołu Eksperckiego Ds. Europejskiej I Krajowej Polityki Strukturalnej W Busku Zdroju

Eksperci o negocjacjach i pomocy uchodźcom

Przebieg negocjacji Umowy Partnerstwa z Komisją Europejską, negocjacje programów krajowych oraz wsparcie z funduszy unijnych uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy – to główne tematy II posiedzenia Zespołu Eksperckiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej, które odbywało się 26 i 27 kwietnia w Busku Zdroju. Gospodarzem spotkania był samorząd województwa świętokrzyskiego.

Przypomnijmy, że Zespół Ekspercki ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej, funkcjonujący w ramach Konwentu Marszałków Województw RP, skupia przedstawicieli wszystkich urzędów marszałkowskich, zajmujących się polityką rozwoju, a w szczególności przygotowaniem i realizacją programów operacyjnych finansowanych z funduszy unijnych.

Stacjonarnie oraz w formule zdalnej w spotkaniu uczestniczyło prawie 200 osób.  Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego reprezentowali: prowadzący posiedzenie Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju, zastępcy dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju – Katarzyna Kowalewska i Tomasz Janusz oraz kierownictwo Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego – dyrektor Katarzyna Kubicka i zastępca Artur Potaczała.

Trwające dwa dni spotkanie było już drugim w trakcie świętokrzyskiej prezydencji w Konwencie Marszałków RP, a wybór miejsca nie był przypadkowy, bowiem Busko – Zdrój jest jedną z tych świętokrzyskich gmin, które w kończącej się perspektywie finansowej Unii Europejskiej skutecznie sięgały do funduszowe wsparcie. Uczestnicy spotkania mogli się o tym przekonać osobiście zwiedzając m.in. oddane do użytku w ubiegłym roku tężnie, które powstały w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Podczas posiedzenia dyskutowano o przygotowaniach do nowej unijnej perspektywy finansowej, negocjacjach prowadzonych z Komisją Europejską oraz kwestiach, które wciąż stanowią przedmiot ożywionej dyskusji (dotyczących m.in. instrumentów finansowych). O tym mówiły przedstawicielki Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – Agnieszka Kapciak – zastępca dyrektora Departamentu Strategii oraz Marta Leśniak – zastępca dyrektora Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych. Równie istotnym tematem była możliwość wsparcia uchodźców z Ukrainy ze środków regionalnych programów operacyjnych. O rozwiązaniach umożliwiających sięganie po fundusze unijne z perspektywy 2014-2020 na ten cel mówił Piotr Krasuski – dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego MFiPR.

– Z danych przekazanych przez województwa wynika, że w skali całego kraju wsparcie dla uchodźców z Ukrainy planowane z programów regionalnych zamknie się w kwocie 106 mln euro – podsumował dyr. Krasuski. – Fundusze te zostaną przeznaczone m.in. na działania związane z włączeniem społecznym, edukacją, opieką zdrowotną czy adaptacją uchodźców na polskim rynku pracy.

Poruszanym podczas posiedzenia tematom towarzyszyła ożywiona dyskusja, była to także okazja do zadawania ministerialnym ekspertom szczegółowych pytań.

– Po dwóch latach spotkań on-line wreszcie mogliśmy wymienić poglądy i doświadczenia regionów w bezpośrednich rozmowach – podsumował prowadzący posiedzenie Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Galeria zdjęć