Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Podzielono środki z PFRON–u

Podczas dzisiejszego  posiedzenia Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na 2022 rok Samorząd Województwa Świętokrzyskiego miał do rozdysponowania blisko 11,5 mln zł.

Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości ponad 8,6 mln zł trafi dla Zakładów Aktywności Zawodowej. Z kolei na wsparcie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanym organizacjom pozarządowym zostało przeznaczonych 100 tys. zł.

– W naszym województwie jest 7 takich Zakładów, których głównym celem działania jest rehabilitacja lecznicza, społeczna i zawodowa, pozwalająca osobom z niepełnosprawnościami uzyskać nowe umiejętności i podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych. Udzielone dofinansowanie zapewni bieżące funkcjonowanie ZAZ–ów oraz umożliwi zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w bieżącym roku – informuje marszałek Andrzej Bętkowski.

Wicemarszałek Renata Janik dodaje, że w ramach środków otrzymanych na 2022 rok, ponad 2,8 mln zł zostało przyznane na roboty budowlane w obiektach służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych. Jest to kwota wyższa o blisko 1 mln zł więcej niż w roku ubiegłym. Wsparcie otrzyma 11 placówek z terenu województwa świętokrzyskiego Środki umożliwią wykonanie robót pozwalających rozszerzenie oferty i zwiększenie dostępności do rehabilitacji oraz podniesienia standardów opieki nad osobami z niepełnosprawnościami w takich placówkach jak np. Domy Pomocy Społecznej, Szpitale czy placówki dziennego pobytu.