Centrum Naukowo – Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego Fot. PŚ

Unijne miliony na aparaturę badawczą

2,5 mln zł – taka dodatkowa kwota unijnego dofinansowania zostanie przeznaczona na finalizację realizacji projektu CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego.

Obradujący 27 kwietnia Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął uchwałę o zwiększeniu wartości dofinansowania z funduszy unijnych projektu CENWIS realizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z Działania 1.1. Wsparcie Infrastruktury B+R. Na zakup aparatury badawczo-rozwojowej trafi dodatkowo 2 mln 549 tys. zł, co oznacza, że ostateczna wartość unijnego wsparcia projektu zamknie się w kwocie 73 mln 854 tys. zł.

– Ten projekt to bardzo ważne dla naszego regionu przedsięwzięcie, służące podniesieniu jego innowacyjności. W Kielcach powstało silne centrum naukowo-laboratoryjne, które jest stymulatorem rozwoju opartego na współpracy nauki i nowoczesnego przemysłu. Sfinalizowanie zakupu specjalistycznej aparatury ma służyć realizacji tych zamierzeń – mówi marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Przypomnijmy, że Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego to kompleks laboratoriów – sześć z nich istniała już wcześniej, ale zostały doposażone, kolejnych sześć utworzono od podstaw. Wszystkie związane są z inteligentnymi specjalizacjami naszego regionu, dotyczącymi m.in. z budownictwa zasobooszczędnego, branży metalowo–odlewniczej, wytwarzaniem precyzyjnych elementów do zastosowania w medycynie, turystyki prozdrowotnej oraz zrównoważonego rozwoju energetycznego. Bez wątpienia CENWIS przyczyni się do rozwoju wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej i da okazję jej współpracy z przemysłem. To również przestrzeń dla firm na komercyjne korzystanie z potencjału naukowo-badawczego Politechniki Świętokrzyskiej.